WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Irlandia


2019-04-18 8. walne zebranie Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii Polska Macierz Szkolna w Irlandii / Polish Educational Society in Ireland

W dniu 14.04.2019 w Dublinie odbyło się 8. walne zebranie Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii.

Było to zebranie dla nas szczególne- podczas spotkania dotychczasowa Prezes naszej organizacji – Pani Marta Szutkowska- Kiszkiel oficjalnie zrezygnowała ze swojego stanowiska. Nie obyło się bez wzruszeń, wspomnień, łez i podziękowań. Ustępującej Pani Prezes przekazaliśmy szczere wyrazy uznania za ponad 10 lat pracy społecznej na rzecz rozwoju szkolnictwa polskiego w Irlandii. Życzymy powodzenia przy realizacji Jej nowych marzeń i ambicji.

Poprzez aklamację, nowo wybranym Prezesem, została Pani Agnieszka Grochola- dyrektor Polskiej Szkoły w Galway im. W. Szymborskiej, współzałożycielka naszej organizacji i wieloletnia wiceprezes. Funkcję wiceprezesa PMSI – również poprzez aklamację - powierzono Pani Małgorzacie Rosek – dyrektor Polskiej Akademii Wiedzy PAK w Dublinie im. A. Mickiewicza.

Podczas zebrania podsumowaliśmy miniony rok i omówiliśmy zrealizowane projekty. Przyjęliśmy również nowe szkoły do naszego grona. Podzieliliśmy zadania na kolejny rok. Był również czas na pytania i wymianę doświadczeń dyrektorów w zakresie prowadzenia placówki oświatowej.

Zarząd w składzie: prezes- Agnieszka Grochola, Małgorzata Rosek- wiceprezes, Jolanta Oliwiak- sekretarz i członkowie: Magdalena Staszek, Justyna Kolasińska, Jolanta Górnicka- będzie przewodził pracy organizacji w kolejnych latach.

Dziękujemy wszystkim dyrektorom za dotychczasową współpracę, za przybycie na zebranie i aktywny w nim udział. Zebranie trwało 4 godziny.


Polska Macierz Szkolna w Irlandii / Polish Educational Society in Ireland
zdjęcia: Sofware Studio, Newbrigde Tiles and Bathrooms, Jakub Kolasiński

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook