WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina


2019-04-18 "Rola kobiety w narodowej tradycji" Центр Польской Культуры им. Кароля Войтылы

11 kwietnia 2019 roku odbyło się miejskie przedsięwzięcie "Rola kobiety w narodowej tradycji", w którym wzięły udział narodowe społeczeństwa naszego miasta. Polaków Dniepra reprezentował Ośrodek Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły.

Na tym święcie Polacy Dniepra przedstawili wystawę Konsulatu Generalnego RP "Polskie kobiety w nauce", oprawę artystyczną zapewnił Folklorystyczny Zespół "Źródło" a na zakończenie poczęstowano gości uroczystości tradycyjnymi polskimi potrawami.

Ośrodek Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły składa serdecznie podziękowania dla wszystkich uczestników naszego zespołu, którzy pomogli w przeprowadzeniu tego radosnego, wiosennego święta:
Włodzimierza Bułki, Anastazji Liszczyny, Niny Filppowicz, Mikołaja Rafalskiego, Lizy i Rusłana Kudrinskich, Liny Jewdokimowej, Eugenii Bugajowej, Janiny Michajlenko, Denisa Fiszbacha, Natalii Wołkowej, Aleksandra Sokolańskiego, Julii Kajstro.


Центр Польской Культуры им. Кароля Войтылы

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook