WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Brazylia


2019-04-19 TRADYCJE I ZWYCZAJE WIELKOPIĄTKOWE Braspol/Aurea

Według tradycji osób pochodzenia polskiego mieszkających w stanie Rio Grande do Sul w Wielki Piątek, przed wschodem słońca zbiera się zioło o nazwie marcela (albo macela). Zioło, z którego napar ma doskonałe właściwości lecznicze na problemy żołądkowe, tylko w stanie Rio Grande do Sul rośnie dziko na polach.

Grupa polonijna z Aurii Dróżki Polskie (Caminhos Poloneses pod nazwa: Trilha dos Imigrantes/ Sciezka Imigrantow) zorganizowała spacer polny przed świtem. Razem z nimi wybrali się także przedstawiciele z EMATER/ASCAR, Braspol, Grupo Auresovia, Grupa: Caminhos Poloneses: Resgatando a Historia.

Po zbieraniu marceli wszyscy - zgodnie z tradycją - umyli się w źródle a ks. Proboszcz Claudino Talaska pobłogosławił zioła.


Tekst: Braspol/Aurea
Zdjęcia: PM Aurea

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook