WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Uzbekistan


2019-04-27 TARGI EDUKACYJNE W TASZKENCIE PAI

W stolicy Uzbekistanu, w terminie 24 kwietnia - 2 maja 2019 roku odbywają się po raz pierwszy specjalne, dedykowane jedynie uczelniom z Polski targi edukacyjne.

Informacjami o możliwościach studiowania w Polsce zainteresowanych było sporo osób, w tym organizacje polonijne, które również służą pomocą przy załatwianiu formalności.

W czasie wydarzenia promowane jest polskie szkolnictwo wyższe, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców Uzbekistanu (liczba studentów z Uzbekistanu w 2014 roku studiujących w Polsce liczyła 152 osoby, w 2017 roku 367).


zdjęcia: Polonia w moim sercu

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook