WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Litwa


2019-05-01 Wizyta marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego w Starych Trokach Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla

Tuż po świętach wielkanocnych, podczas gdy większość dzieci przebywała na feriach wiosennych, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, aktywnie uczestniczyli w próbach szkolnego zespołu „Tęcza”. Cała wspólnota szkolna czekała na niezwykłe spotkanie, pierwsze takie w historii szkoły.

Wieczorem, 24 kwietnia, progi naszej szkoły odwiedził marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski. Marszałkowi towarzyszyli senator RP Konstanty Radziwiłł, ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska, konsul Marcin Zieniewicz, drugi sekretarz Ambasady RP w Wilnie Dawid Tomaszewski. Wśród gości była też radna samorządu rejonu trockiego Teresa Sołowjowa.

Marszałek przybył na Litwę, by uczestniczyć w uroczystym posiedzeniu litewskiego Sejmu z okazji 25. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i współpracy dobrosąsiedzkiej.

Wizyta w naszej szkole nie była przypadkową. Stanisław Karczewski spotkał się z Polakami Starych Trok, gdyż 11 kwietnia w 10. rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, delegacja uczniów i nauczycieli na czele z dyrektorem szkoły, na zaproszenie kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczyła w otwarciu wystawy w Warszawie, poświęconej Patronowi naszej szkoły. Tę ważną uroczystość śpiewem i graniem na skrzypcach uświetnił szkolny zespół "Tęcza".

Ponieważ zacni goście mieli zbyt mało czasu, po krótkim zwiedzeniu placówki, odbyło się uroczyste spotkanie w sali szkolnej. Wszystkich obecnych powitał dyrektor szkoły Romuald Grzybowski. Dziękował marszałkowi za zaproszenie na otwarcie wystawy „Profesor Andrzej Stelmachowski Marszałek Senatu I kadencji”, za możliwość poznać postać Patrona szkoły od osób, które Go znały.
Dyrektor podkreślił, że wielkim zaszczytem jest nosić imię tak ważnej osoby jak Andrzej Stelmachowski, ale także jest wielkim obowiązkiem: „Cieszymy się, że właśnie nasza szkoła pielęgnuje pamięć o nim”.
Marszałek Senatu cieszył się ponownym spotkaniem ze wspólnotą szkolną. Dziękował nauczycielom, uczniom i rodzicom za to, że szkoła w pełni zachowuje i pielęgnuje tradycje polskie, że dba o to, by młode pokolenie znało dobrze język polski. Zauważył, że szkoła podtrzymuje piękne tradycje i kulturę, a jednocześnie jest placówką nowoczesną.
Marszałek zapraszał dzieci i młodzież do odwiedzania Polski, gdyż takie wyjazdy dają możliwość zdobywania wiedzy w języku ojczystym, pogłębiania znajomości historii i kultury polskiej, zawiązywania nowych przyjaźni z rówieśnikami.

Spotkanie uświetniły występy szkolnego zespołu „Tęcza” i ludowego zespołu kobiecego „Stare Troki”, którymi kieruje nauczycielka muzyki Lilia Kieras. Jako społeczność Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach mieliśmy ogromną przyjemność i zaszczyt gościć Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego i osób towarzyszących w naszej szkole.


Elwira Lavrukaitienė
Zdjęcia: Wioletta Naumowicz
Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook