WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska


2019-05-04 Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Rzymie PAI

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Związek Polaków we Włoszech oraz Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zapraszają na obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Rzymie, 5 maja 2019 roku.

Święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach

Godz. 12:30

KONCERT MUZYKI POLSKICH KOMPOZYTORÓW I RECYTACJA POEZJI JANA PAWŁA II
Z UDZIAŁEM ORKIESTRY PIĘKNEGO BRZEGU
Oratorio del Gonfalone,
Via del Gonfalone 30, Rzym

Godz. 14:30

SPOTKANIE POLONII Z MARSZAŁKIEM SENATU RP STANISŁAWEM KARCZEWSKIM
WRAZ Z PRZEDSTAWICIELAMI POLSKIEGO PARLAMENTU
(Wejście z zaproszeniami)
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej,
Via Sassoferrato, 10, Rzym

Godz. 17:30 – 19:00

POLONIJNY PIKNIK RODZINNY
organizuje: Nasz Świat, Videopyja, Alek Nowak, Ewa Nytko
Parafia Santa Maria Dell’Olivo,
Piazza Santa Maria Dell’Olivo 2, RzymPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook