WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Włochy


2019-05-05 Uroczysty koncert z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Oratorio del Ganfalone w Rzymie Polonijna Agencja Informacyjna

Kolejnym punktem obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Rzymie jest uroczysty koncert w Oratorio del Ganfalone.

Oprawę artystyczną stanowił występ Orkiestry Pięknego Brzegu oraz recytacja poezji św. Jana Pawła II w interpretacji Haliny Rowickiej i Wiesława Komasy.Korespondencja i zdjęcia: © Agata Pawłowska - PAI


Poezja Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II


"Poezja to wielka pani, której trzeba się całkowicie poświęcić: obawiam się, że nie byłem wobec niej zupełnie w porządku" mawiał przekornie Karol Wojtyła.


Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała -
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.

A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.

Więc w tej ciszy ukryty ja - liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.

Miłość mi wszystko wyjaśniła..../ Karol Wojtyła


Karol Wojtyła jako poeta był najpierw zafascynowany Biblią i renesansem, o czym świadczy młodzieńczy zbiór wierszy Renesansowy psałterz, nawiązujący do Jana Kochanowskiego. Potem przedmiotem trwałej fascynacji stał się romantyzm, zwłaszcza Juliusz Słowacki oraz Cyprian Kamil Norwid. Swoje wczesne utwory publikował od roku 1950 w prasie katolickiej pod pseudonimami literackimi Andrzej Jawień, AJ i Piotr Jasień, a po 1961 roku – Stanisław Andrzej Gruda. Był wieloletnim współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”.

Wojtyła uprawiał lirykę refleksyjną, często wizyjną. Dwa nieduże poematy Pieśń o Bogu ukrytym oraz Pieśń o blasku wody skupiają się wokół doświadczeń wewnętrznych człowieka w jego obcowaniu z naturą, tajemnicą bytu, a w końcu z Bogiem. Utwór Myśl jest przestrzenią dziwną to niemal filozoficzna analiza ludzkich aktów poznawczych, w tym fenomenu intelektu jako daru. Poemat Kamieniołom rozważa moc osoby ludzkiej, jej pracę, budowanie wspólnoty z naturą i ludźmi. Rozwija te myśli obszerny, z pogranicza poezji i prozy poetyckiej, utwór Wigilia wielkanocna 1966, z mistycznym motywem rozmowy z Bogiem, z tematem cierpienia i natury, wreszcie z finalną wizją ziemi jako świętej więzi człowieka i przyrody, co jest obrzędem ukazującym światło Boga.

Jako ciekawostkę należy przytoczyć, że w roku 1999 udziałem Jana Pawła II ukazała się płyta kompaktowa Abba Pater, na której znalazły się fragmenty recytowane i śpiewane przez Jana Pawła II w muzycznym opracowaniu Leonarda de Amicis oraz Stefano Mainettiego. Ten projekt muzyczny powstał dla uczczenia oficjalnych obchodów 2000-lecia chrześcijaństwa oraz jubileuszu dwudziestolecia pontyfikatu Jana Pawła II. Jest on pierwszym w historii wydawnictwem muzycznym z udziałem papieża.


Sonety - IX

Duszo, słowiańska duszo! – Wiem, są u Twego kościoła
progi z modrzewiów i obeliski, podsienia -
Kadzidło wonieje jałowcem… w dymach ofiarnych wołam:
Duszo, słowiańska duszo, w jakie cię wkuto kamienie?
Jest w tobie wolność i rozhasanie warchołów leśnych – świerków,
jest kasetonów chmur sklepienie, - zieloność drzewnych skłonów,
a ponad tę odwieczną wolność masz białość modlną wierchów
i zamyślenie strzeliste w harmonii ostrołuczastych tonów.
Jest w tobie z renesansu cokół, szeroko zabudowany,
jak oddech w szerokie piersi wzięty, w kariatydowe sklepy,
myślą ponad kariatyd barki ku gwiezdnym strzelasz ranom,
tęsknotą i wolą Piękna niebiański ściągasz przepych.
Słowiańska duszo moja! Marzycielko odwieczna! /.../
Największą Prawdę ludzką odkrywam w tobie co dnia,Oratorium del Gonfalone

Oratorium del Gonfalone jest jednym z najbardziej atrakcyjnych budynków z połowy XVI wieku w Rzymie. Audytorium ozdobione jest wybitnym cyklem fresków poświęconych męce Chrystusa. Zostały one wykonane przez głównych mistrzów manieryzmu rzymskiego.

Cykl podzielony jest na dwanaście epizodów: zaczyna się od wejścia do Jerozolimy, kontynuuje ostatnią wieczerzę, kazanie w ogrodzie, przybycie Chrystusa, Chrystus przed Kajfaszem, biczowanie, ukoronowanie cierniami, „Ecce Homo, Salita al Calvario, Ukrzyżowanie i kończy się Zmartwychwstaniem.

Sceny otoczone są ramą architektoniczną utworzoną przez spiralne kolumny inspirowane kolumnami starożytnej bazyliki San Pietro, które według starożytnej legendy pochodziły ze świątyni Salomona.

Cykl został namalowany w latach 1569-1576, kiedy to kardynał Alessandro Farnese był patronem Oratorium. Jego herb znajduje się na drewnianym suficie wyrzeźbionym przez Ambrogio Bonazziniego, jednego z największych specjalistów tamtych czasów.

Obrazowa dekoracja otoczenia jest fundamentalna w historii sztuki figuratywnej i stanowi pierwszy przykład tego rodzaju malarstwa inspirowanego etycznymi i estetycznymi ideałami kontrreformacji, która dominowała we włoskiej i europejskiej kulturze artystycznej przez co najmniej dwa wieki.

Prawdopodobnie wykonanie dzieła powierzono Jacopo Bertoja, malarzowi parmeńskiemu, który przybył do Rzymu w 1568 r.


Kolejne punkty programu Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Rzymie to:

Godz. 14:30

SPOTKANIE POLONII Z MARSZAŁKIEM SENATU RP STANISŁAWEM KARCZEWSKIM
WRAZ Z PRZEDSTAWICIELAMI POLSKIEGO PARLAMENTU
(Wejście z zaproszeniami)
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej,
Via Sassoferrato, 10, Rzym

Godz. 17:30 – 19:00

POLONIJNY PIKNIK RODZINNY
organizuje: Nasz Świat, Videopyja, Alek Nowak, Ewa Nytko
Parafia Santa Maria Dell’Olivo,
Piazza Santa Maria Dell’Olivo 2, Rzym


Dzień Polonii i Polaków za Granicą to święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook