WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Argentyna


2019-05-08 Premiera filmu krótkometrażowego "Jejou" Ambasada RP w Buenos Aires

Projekcja filmu i inauguracja wystawy fotograficznej w Domu Polskim w Buenos Aires spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności polonijnej i wywołały dyskusję o losach pierwszych polskich osadników i ich wkładzie w kulturę i tożsamość współczesnej Argentyny.

Film i wystawa fotograficzna są dziełem Mauricio Holca, Gabriela Enríqueza i Virginii Forster; powstały dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Polskiego w Oberá oraz wspólnoty Guaraní Mbya "El Chapá" z prowincji Misiones. Projekt został zrealizowany w ramach obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą i sfinansowany przez Ambasadę RP w Buenos Aires z środków Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

"Jejou” w dialekcie Mbya języka Tupí Guaraní oznacza “spotkanie”. Film jest próbą zrozumienia i opowiedzenia historii społecznej argentyńskiej prowincji Misiones, gdzie na przestrzeni ostatnich 200 lat, wskutek masowej imigracji z Europy, w tym w znacznej mierze z Polski, ukształtowały się zasady pokojowego współistnienia między przedstawicielami bardzo odległych kultur. Dzisiaj ta różnorodność jest częścią argentyńskiej tożsamości narodowej.

„Jejou” to mocny przekaz wizualny i historia magiczna, przeplatająca i łącząca ludowe tradycje Indian Guaraní Mbya, pierwszych mieszkańców Misiones i polskich osadników, przybywających do tej prowincji od końca XIX wieku w poszukiwaniu lepszej przyszłości.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą, obchodzony 2 maja, został ustanowiony przez Sejm RP w 2002 roku. Za tą inicjatywą stało uznanie „wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność oraz przywiązanie do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach”.

Polski rząd, uznając szczególną rolę Polonii, uważa współpracę ze środowiskami polonijnymi za jeden ze swoich priorytetów. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w exposé wygłoszonym w marcu tego roku w Sejmie RP podkreślił, że „chcielibyśmy, aby nasi rodacy stali się ważnym sojusznikiem rządu w promowaniu polskiej racji stanu, polskiej kultury i pamięci narodowej, polskiej narracji historycznej”.


Ambasada RP w Buenos Aires

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook