WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Kolumbia


2019-05-10 Przyjęcie z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja Ambasada RP w Bogocie

3 maja w rezydencji Ambasador RP w Kolumbii Agnieszki Frydrychowicz-Tekieli odbyło się przyjęcie z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji.

Uczestnicy spotkania - przedstawiciele kolumbijskiej administracji, korpus dyplomatyczny, przedsiębiorcy, ludzie kultury, polscy misjonarze i członkowie Polonii w Kolumbii - mieli okazję obejrzeć dwie wystawy – nt. Konstytucji 3 Maja oraz nt. znaczenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W swoim wystąpieniu Ambasador odniosła się do ważnych dla Polski rocznic w bieżącym roku, zwłaszcza 30-lecia przemian demokratycznych, 20-lecia członkostwa Polski w NATO i 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także niezmiennego wsparcia Polski dla procesu pokojowego w Kolumbii.

Oprawę muzyczną zapewnił kolumbijski pianista Mauricio Arias, który interpretował utwory z polskich filmów oraz popularne polskie melodie. Goście mogli spróbować m.in. tradycyjnych polskich potraw, takich jak bigos, a także wznieść toast w barwach polskiej flagi.


Ambasada RP w Bogocie

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook