WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Kanada


2019-05-11 OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA 228. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA KPK - Canadian Polish Congress Manitoba

Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba obchodził Święto Konstytucji 3 Maja w kościele Świętego Ducha w niedzielę 5 maja podczas Mszy św. i uroczystej Akademii.

Wśród uczestników spotkania był Honorowy Konsul RP, dr Włodzimierz Czarnecki. Była prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Manitoba Grażyna Galezowski otrzymała nagrodę specjalną za działalność społeczną na rzecz KPK i Polonii w Winnipeg.


KPK - Canadian Polish Congress Manitoba

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook