WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Australia


2019-05-11 XXI Konkurs Poezji dla Seniorów Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii

W tym roku po raz dwudziesty pierwszy, Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii zaprasza wszystkich seniorów polskiego pochodzenia i zamieszkałych na terenie Wiktorii do wzięcia udziału w Konkursie Poezji Seniorów.

Termin nadsyłania wierszy upływa dnia 16/08/2019.

Forma i tematyka wierszy biorących udział w Konkursie Poezji są dowolne.

Wszystkie wiersze muszą być napisane w języku polskim.

Korespondencję należy oznaczyć: „Konkurs Poezji 2019”.

Do wierszy należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem, pseudonimem, adresem zamieszkania i numerem telefonu.

Wiersze prosimy przesyłać pocztą na adres:

Polish Community Council of Victoria Inc.
Suite 305, Level 3, 3 Chester Street, Oakleigh VIC 3166
lub e-mailem na adres: ewa.kizewski@polcare.org.au


Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich wiktoriańskich seniorów polskiego pochodzenia do wzięcia udziału w Konkursie i życzymy powodzenia.PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook