WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Rosja


2019-05-14 Obchody świąt majowych w Sankt Petersburgu Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu

Polacy i Polonia petersburska uroczyście uczciła Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Święto Konstytucji 3 maja odwiedzając miejscach, w których mieszkali lub pracowali wybitni przedstawiciele polskiej inteligencji minionych wieków.

Obchody Świąt Majowych rozpoczęły się 2 Maja od uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny oraz Polaków i Polonii rozproszonych na całym świecie, którą celebrował proboszcz Bazyliki Św. Katarzyny Aleksandryjskiej ks. Tomasz Wytrwał.

Po mszy, okolicznościowe przemówienie wygłosił konsul generalny RP Andrzej Chodkiewicz i złożył razem z dyrektor Instytutu Polskiego Ewą Ziółkowską kwiaty na płycie nagrobnej Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Następnie, pracownicy Konsulatu Generalnego RP i Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu, ks. Wytrwał oraz przedstawiciele Kongresu Polaków i SKO Polonia w Sankt Petersburgu udali się na autokarowy objazd polskich miejsc pamięci nad Newą. Pomimo fatalnej pogody, deszczu i silnego wiatru, pięćdziesięcioosobowa grupa, w skład której wchodziły również dzieci przez kilka godzin odwiedzała Polonika, o których opowiadała dyrektor Ziółkowska i prezes Kongresu Polaków Lilia Szyszko.

Grupa udała się pod tablicę poświęconą Marii Szymanowskiej, usytuowaną na ścianie budynku, w którym mieszkała słynna polska pianistka. Następnie kwiaty zostały złożone pod tablicami Jarosława Dąbrowskiego, Stanisława Kierbedzia oraz Adama Mickiewicza. Kolejnymi upamiętnionymi miejscami były - pomnik Adama Mickiewicza przy Grafskim Piereułku oraz popiersie króla Jana III Sobieskiego w Letnim Sadzie.

Odwiedzono również dom Kierbedzia, na którym umieszczona jest tablica poświęcona biskupowi Antoniemu Maleckiemu, założycielowi sierocińca dla chłopców. Na zakończenie objazdu polskich miejsc pamięci, udano się do zaprojektowanego przez polskiego architekta Stefana Gałęzowskiego Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa.


Zdjęcia: E. Martynowicz
Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook