WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Rosja


2019-05-14 Wielkie polskie dyktando 2019. Dedykowane w 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki http://www.polacyspb.ru

Po raz dwunasty, 12 maja 2019 roku, w Sankt Petersburgu odbyło się „Wielkie polskie dyktando 2019”, w którym wzięło udział 97 osób.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Kongres Polaków w Sankt Petersburgu przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie oraz Sankt Petersburskiego Domu Narodowości.

"Wielkie polskie dyktando" jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego przez wicemarszałek Senatu RP śp. Krystynę Bochenek a w tym roku poświęcono je 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Prace uczestników oceniało profesjonalne jury, w składzie Lilia Szyszko, Magdalena Skibicka, Maria Fieckowicz, Weronika Belajewa-Saczuk, Olga Oniszczuk, Aleksandra Rusek, Igor Сzetwierikow oraz Katarzyna Polak.

Na początku przedsięwzięcia uczestników powitała prezes Kongresu Polaków Lilia Szyszko, głos zabrała również przedstawicielka gospodarza wydarzenia - Domu Narodowości, która przekazała podziękowania na ręce prezes Kongresu Polaków za wieloletnią aktywną pracę na rzecz wzmocnienia harmonii międzyetnicznej, zachowania i popularyzacji polskiej kultury narodowej w Petersburgu.

Wicekonsul Edyta Niedźwiedzka przypomniała zebranym niektóre zasady ortografii oraz podkreśliła, że liczba uczestników w tegorocznej edycji „Wielkiego Polskiego Dyktanda” świadczy o dużym zainteresowaniu kulturą polską i językiem polskim w Petersburgu.

97 uczestników zostało podzielonych na trzy kategorie: 1 – początkujący, 2 – średnio zaawansowani oraz 3 – specjaliści. Tekst dyktanda poświęcony był Stanisławowi Moniuszce a odczytała go aktorka Teatru im. Lensowieta Justyna Wąsik.

Po dyktandzie i przerwie kawowej zorganizowanej przez Dom Narodowości odbyła się interaktywna część wieczoru, której przewodniczyła Lilia Szyszkowa, prezes „Kongres Polaków w Petersburgu”. Podzieleni na 7 grup uczestnicy wzięli udział w grach edukacyjnych nawiązujących do biografii i twórczości Stanisława Moniuszki.

Wieczorowi towarzyszyły występy muzyczne wykonywane przez członków Kongresu Polaków w Petersburgu.
Kilka utworów zaprezentowała młoda kompozytorka Mira Wołkowa. Olga Fedotowa, oprócz utworów Michała Ogińskiego i Stanisława Moniuszki, zaśpiewała własną piosenkę pt.: „Memory”.

Ozdobą spotkania był występ zespołu „Polanie” pod dyrekcją Iriny Bestuzhevy. Uczestnicy dyktanda wzięli udział w mistrzowskiej lekcji polskiego tańca ludowego.

Po długiej pracy jury ogłosiło wyniki dyktanda i wręczyło dyplomy oraz cenne nagrody w następujących kategoriach:

Grand prix:
Zachar Nikołajew

W kategorii Z Polskim na TY:
1 miejsce - Azalia Rustamkhanowa
2 miejsce - Kirill Szulgin
3 miejsce - Alina Szestakowa-Stukun

W kategorii Hurra po polsku:
1 miejsce - Daria Radysz
2 miejsce - Fiodor Mostowski
3 miejsce - Waleria Mathan

W kategorii Mistrz słowa:
1 miejsce - Olga Szanina
2 miejsce - Daria Ałfimowa

W kategorii „Moją Ojczyzną jest Polska mowa”:
Helena Lepioszkina, Andrzej Kamiński

W kategorii „Najstarszy uczestnik”:
Jerzy Downar

W kategorii „Najmłodszy uczestnik”:
Wiktoria Szerstniowa

Praca jury z roku na rok staje się coraz trudniejsza ze względu na rosnącą liczbę osób chcących sprawdzić swoją znajomość języka polskiego.
Wszyscy uczestnicy dyktanda otrzymali dyplom uczestnika, nagrody motywacyjne i nagrody rzeczowe - książki, gry dydaktyczne.


Zdjęcia: E. Martynovich, D. Scheglov
Kongres Polaków w Sankt Petersburgu

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook