WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Australia


2019-05-15 AKADEMIA 3 MAJOWA Polish Community Council of Victoria Inc

W tym roku Akademia 3 majowa odbyła się 5 maja. Dział Szkolny Federacji w połączeniu z Polonezem, Hufcem Podhale i Towarzystwem im F. Chopina przygotował akademię z okazji Święta Narodowego 3 Maja.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta za Ojczyznę koncelebrowana pod przewodnictwem Rektora Sanktuarium Maryjnego w Essendon Ks. Wiesława Słowika OAM SJ. Podczas Mszy Świętej dwie organizacje Harcerze z Hufca Podhale oraz Koło SPK wystawiły sztandary. Serdecznie im dziękujemy, bo to niezwykłe podkreślenie uroczystości narodowych i patriotycznych.

Po Mszy Świętej był czas na posiłek dla dzieci i dorosłych i o godzinie dwunastej rozpoczęła się Akademia. Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem w temat Święta rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – była to prezentacja multimedialna – Obraz Jana Matejki – Konstytucja 3 Maja. Po niej mały Polonez zatańczył dwa tańce


SWP


Po tak uroczystym wstępie Pani Monika Krajewska, koordynator ze Szkoły im. Tadeusza Kościuszki w St Melbourne jednocześnie pracownik Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii wprowadziła w nastrój akademii następującymi słowami: „Witam wszystkich bardzo serdecznie na Akademii 3 Maja, w dniu dzisiejszym obchodzimy 228 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji, która wprowadzić miała zalążki demokracji w Polsce."

Następnie poprosiła Koordynatora Szkół Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii Bożenę Iwanowską o rozpoczęcie Akademii i powitanie gości honorowych. Przywitani zostali następujący goście: Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii Marian Pawlik OAM, Rektora Sanktuarium Maryjnego w Essendon Ks Wiesław Słowik OAM SJ, Z-ca Prezesa Federacji Elżbieta Dziedzic,członkowie Prezydium Federacji Irena Janus-Olchowik io Roman Sawko, Prezes Koła SPK nr 3 w Melbourne Bogdan Płatek , koordynatorzy szkół, nauczyciele, młodzież i dzieci oraz wszyscy obecni na Akademii.
Po przywitaniu głos oddała ponownie Pani Monice Krajewskiej, która poprowadziła imprezę.

Na początek Szkoła im. Marii Konopnickiej z Essendon zaprosiła nas w programie „Mali powstańcy” do maszerowania w trakt Marszu I Brygady, który odegrała na trąbce Aniela Rawdanowicz. Muzyka, recytacje i taniec, Piosenki patriotyczne w tym Czerwone maki… – to tylko niektóre elementy programu, który zachwycił widownię.


SWP


Następny punkt programu to występ uczennicy Szkoły w Esendon - Anieli Rawdanowicz – tym razem zagrała na skrzypcach Humoreskę Dvoraka przy akompaniamencie na fortepianie Klary Rawdanowicz.

No i przyszedł czas na Hufiec Podhale, który zaprezentował się niezwykle rozpoczynając od Skrzatów poprzez harcerzy i instruktorów. Opowieść o tym co robią w ciągu roku i na wakacjach bardzo przybliżyła ich pracę I szczytne ideały Bóg- Honor I Ojczyzna.

Po harcerzach na scenie wystąpiła nauczycielka Szkoły im M.Konopnickiej Klara Rawdanowicz- zagrała Walc nr 64 Fryderyka Chopina. Jesteśmy dumni z naszej najmłodszej nauczycielki – brawo Klara – twoi najmłodsi uczniowie też na pewno są zadowoleni, ze mają tak uzdolnioną panią.


SWP


Po Klarze na scenie wystąpił Średni Polonez z Krakowiakiem. Bardzo to żywiołowy taniec, po którym mieliśmy okazję podziwiać równie dynamiczny Czardasz.
Polonez przygotowuje się do 55 rocznicy istnienia – Dyrektor zespołu Pani Barbara Czech OAM oraz instruktorka tańca grupy młodszej I średniej Helen Miałszygrosz zapraszają do zespołu wszystkich chętnych od najmłodszych do trochę starszych – Polonez ma trzy grupy, własny chór I zespół muzyczny.

Następnie na scenie zobaczyliśmy przedstawicielkę Towarzystwa im Fryderyka Chopina – Sallyanne McMahon która zaprezentowała nam dwa utwory: Harmony of the Angels Burgmullera oraz Londonderry air-anon. Sallyanne gra od wielu lat I ćwiczy codziennie przed szkołą, bo kocha to co robi.


SWP


Na zakończenie Szkoła im Mikołaja Kopernika z St Albans pod kierownictwem dr Piotra Kipki wykonała program Witaj Maj- 3 maj.

Jako ostatnia wystąpiła Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika z St. Albans. Na program 3 Majowy złożyły się – piosenka „Radosne święto”, wiersze: „Radosny dzień” fragment wiersza „Na dzień 3 maja 1791” F. Karpińskiego oraz piosenka „Witaj jutrzenko, witaj maj”.

Poprosiliśmy wszystkich uczestników na scene, by wspólnie odśpiewać Mazurek 3 Maja przy akompaniamencie Pani Ireny Janus Olchowik. Na scenę wszedł z-ca Prezesa Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii Marian Pawlik. Pan Pawlik podkreślił znaczenie Konstytucji 3 Maja, której 228 rocznicę uczciliśmy Akademią oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do upamiętnienia majowej uroczystości. Na koniec odśpiewano hymn polski.

Na zakończenie relacji dziękuję wszystkim, dzięki którym mogliśmy po raz kolejny powiedzieć, że co roku mamy coraz bardziej utalentowaną młodzież i godnie uczciliśmy majowe święto. Chcę też wszystkim , którzy przyczynili się do uświetnienia i przygotowania uroczystości serdecznie podziękować. Nie wymienię ich wszystkich z nazwiska, ale sądzę, że wybaczą mi to i za rok wszyscy znowu spotkamy się na kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Bożena Iwanowski
Polish Community Council of Victoria Inc
Zdjęcia: Lukasz Karczemny
Polish Educational Society in Victoria Inc

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook