WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Kazachstan


2019-05-15 ''Polonia Śpiewająca'' - 2019 Ogólnokazachstański Festiwal Pieśni Polskiej ''Polonia Śpiewająca''

11 maja bieżącego roku w Kokszetau (Kazachstan) panowała piękna, słoneczna pogoda. Już koło południa w okazałym budynku Pałacu Kultury "Dostar" rozpoczął się niecodzienny ruch.
W holu głównym pojawili się różnobarwnie odziani goście. To uczestnicy IX Ogólnokazachstańskiego Festiwalu Polskiej Pieśni „Polonia Śpiewająca” w Kokszetau, organizowanego przez Stowarzyszenie Polaków Obwodu Akmolińskiego w Kazachstanie, przeprowadzali ostatnie przygotowania do występów.

Przeważały stroje ludowe, reprezentujące zarówno różne regiony Polski, jak i innych narodowości. Oprócz uczestników w holu zebrali się dziennikarze, przedstawiciele lokalnych mediów, przeprowadzający wywiady z organizatorami i uczestnikami, a także ekipa Telewizja Polonia, realizująca materiał z rozpoczynającej się uroczystości.


SWP
Ksenia Błażeniec, Podolskie
Kierownik Tatiana Strielnikowa


Festiwalowy koncert poprzedziła prezentacja prac przedstawicieli różnych nacji, w tym twórców ludowych. Na stoiskach można było obejrzeć, a także zakupić, wyroby sztuki ludowej oraz wyroby spożywcze. Dochód przeznaczony był na cele charytatywne. W obszernym holu uczestnicy i goście obejrzeli wystawę, poświęconą przebywającym na Syberii Polakom, którzy dzięki prowadzonym tam badaniom wnieśli duży wkład w rozwój nauki.

W tak różnobarwnej i różnorodnej kulturowo atmosferze zbliżało się rozpoczęcie festiwalu, stanowiącego coroczne święto kazachstańskiej Polonii. W tym roku okazji do świętowania było wiele: Stowarzyszenie Polaków Obwodu Akmolińskiego obchodzi trzydziestolecie swojej działalności, a zespół Polanie, grupa folklorystyczna kierowana przez p. Ludmiłę Suchowiecką, dyrektor Polskiego Centrum Kultury i Oświaty w Kokszetau, świętuje swoje dziesięciolecie. Z tej okazji młodzież należąca do zespołu przygotowała specjalny program, zaprezentowany na festiwalu.


SWP
zespół taneczny «Słoneczniki»
Kierowniki Teresa Hantke, Helena Grzibowska


Na festiwalu pojawili się liczni goście: dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pani Iwona Kozłowska, pan ambasador RP w Kazachstanie Selim Chazbijewicz, pani konsul RP Anita Staszkiewicz, inni goście reprezentujący polskie instytucje i organizacje, min. Archiwum PAN w Warszawie. Goście z Polski odwiedzili uprzednio siedzibę ośrodka oświaty polskiej przy Stowarzyszeniu Polaków w budynku Związku Narodów Kazachstanu, nazywanym Domem Przyjaźni. Na festiwal przybyli także przedstawiciele lokalnych władz, prezesi innych stowarzyszeń narodowych, mających swoją siedzibę w Domu Przyjaźni (jest ich tam dwanaście), a także goście specjalni, min. poprzedni prezesi Stowarzyszenia Polaków.


SWP
Tatiana Czugunnikowa i Andrziej Gołowczenko


Po przywitaniu wygłoszonym przez pana prezesa Stowarzyszenia Polaków Obwodu Akmolińskiego, Aleksandra Suchowieckiego, na scenie pojawili się zaproszeni goście, wygłaszając okolicznościowe mowy, składając życzenia z okazji jubileuszu trzydziestolecia, a także wspominając początki Stowarzyszenia. Z tej okazji na scenie ustawiono wykonane z balonów drzewo, na którym mówcy zawiązywali wstążki, mające symbolizować życzenia i gratulacje.

Po części oficjalnej rozpoczęto część artystyczną. Program był wyjątkowo urozmaicony. Złożyło się na niego ponad trzydzieści występów o bardzo różnorodnym charakterze. Uczestnicy przyjechali z wielu ośrodków polonijnych całego Kazachstanu (impreza ma zasięg ogólnokrajowy) - z Aktobe, Nur-Sultan, Pietropawłowska, Szczucińska, Czkałowa, Szortandy, Kellerowki, Wiśniówki, Podolskiego i Kokszetau. W imprezie wzięli udział także członkowie grup artystycznych innych narodowości.


SWP
Asiel Amrenowa i Wsiewołod Tierentiew


Program był zróżnicowany pod każdym względem: na scenie zobaczyliśmy przegląd wszystkich pokoleń: począwszy od wieku przedszkolnego aż po zespoły seniorów, dzielnie znoszących wymagania sceny. Mimo że w nazwie festiwalu pojawia się słowo piosenka, na scenie wystąpiły także osoby i grupy uzdolnione tanecznie.

Zespół Polanie zaprezentował między innymi taniec zbójnicki z ciupagami, który publiczność przyjęła entuzjastycznie. Mimo że zespół działa już dziesięć lat, podejmuje ciągle nowe inicjatywy. Jedną z nich jest powstanie grupy, która zadebiutowała w tym roku na scenie: „Czerwone Korale”. W jej skład wchodzą uczennice i uczniowie kursów języka polskiego, prowadzonych w ośrodku oświaty przy Stowarzyszeniu (osoby dorosłe). „Czerwone Korale” przygotowały utwór ludowy, połączony z inscenizacją, prezentującą polskie obyczaje ludowe.


SWP
zespół «Czerwone Korale»
Kierownik Ludmiła Suchowiecka
Kierownik muzyczny Tatiana Czugunnikowa


Podczas występu na scenie zobaczyliśmy także gościnnie państwo prezesostwo Ludmiłę i Aleksandra Suchowieckich oraz nauczyciela języka polskiego Zbigniewa Kruszewskiego. Oprócz nieodłącznych klimatów ludowych, na scenie pojawiły się także utwory reprezentujące kulturę masową – popularne polskie piosenki i taniec nowoczesny. Program urozmaiciły także grupy wokalne i taneczne reprezentujące inne nacje, zgromadzone w Domu Przyjaźni. Oprócz polskiego na scenie zabrzmiały więc także języki – kazachski, niemiecki, tatarski i inne. W występach obcojęzycznych znajdowaliśmy akcenty polskie, będące ukłonem w stronę gospodarzy.


SWP
Andziej Bożenow. Kokszetau


Imprezę zamknęły nagrody i podziękowania – dla najlepszych wykonawców, ale i pamiątki dla wszystkich uczestników, dyplomy i wyróżnienia (między innymi od przedstawicieli MSZ i Ambasady RP). Szczególne podziękowania i gratulacje należą się jednak organizatorom tej imprezy – pp. Suchowieckim, dla których ostatnie dni były z pewnością bardzo pracowite, ale i przyniosły im wiele satysfakcji.

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć profesjonalną oprawę całej imprezy – eleganckie prowadzenie (w trzech językach – polskim, rosyjskim i kazachskim), imponującą scenografię oraz sprawną obsługę muzyczną imprezy.


zdjęcia: Madina Zaricka
Ogólnokazachstański Festiwal Pieśni Polskiej ''Polonia Śpiewająca''

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook