WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki


2019-05-15 DZIEŃ RODZINY Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago

Dzisiejszy dzień w kalendarzach to Dzień Rodziny. Jak najlepiej można celebrować to święto? Oczywiście z mamą i tatą na słonecznej plaży.

Nasze przedszkolaki wraz z panią Barbarą Błasik i Magdaleną Chmarą zaprosiły rodziców na Hawaje. Obowiązywały wakacyjne kolorowe stroje, kapelusze i okulary przeciwsłoneczne. Wszyscy świetnie się bawili, gdyż dzieci przygotowały wakacyjny program artystyczny.

Były więc tańce, zabawy muzyczno-ruchowe, piosenki i wierszyki. Na koniec każdy otrzymał pamiątkową ramkę, w której umieści zdjęcia z tegorocznych wakacji rodzinnych.


Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook