WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska


2019-05-15 X Międzynarodowy Turniej Koszykówki dla młodzieży polskiej i polonijnej POLBASKET 2019 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Rozpoczął się jubileuszowy, X Międzynarodowy Turniej Koszykówki dla młodzieży polskiej i polonijnej POLBASKET 2019

Zawodnicy z Litwy (2 reprezentacje: Szkoła Sportowa Rejonu Wileńskiego i Gimnazjum w Jaszunach), Białorusi (drużyna Sokoła – Grodno) oraz Ukrainy (Szkoła nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie), a także uczniowie pułtuskich szkół podstawowych walczą o puchary: Ministra Henryka Kowalczyka, Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Burmistrza Pułtuska.

Zawodników powitał i jednocześnie otworzył zawody Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej, a zarazem wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Krzysztof Łachmański.

Turniej został zorganizowany przez: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ministerstwo Sportu i Turystyki RP, Burmistrza Miasta Pułtusk i Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook