WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina


2019-05-16 Festyn Parafialny w Szczercu http://kosciolwszczercu.pl

W dniu 12 maja w Szczercu odbył Festyn Parafialny organizowany przez wiernych parafii Św. Stanisława. Parafialne święto rozpoczęło się ze Mszy Świętej w intencji Parafii.

Część artystyczna miała miejsce od godz. 15.30. Gospodarz Festynu ks. Aleksander Biszko ze sceny przywitał parafian, szczerczan oraz przybyłych gości.

Czteroosobowym składem do Szczerca przybyła delegacja z partnerskiego miasta Jelcz-Laskowice na czele z p. Markiem Starczewskim, który wręczył na ręce księdza-proboszcza dary (sprzęt dźwiękowy z akcesoriami), delegacja z Jelcz-Laskowic obdarowała też artykułami szkolnymi Polską Szkołę Sobotnio-Niedzielną im. Stanisława Maczka oraz ukraińską szkołę podstawową w Szczercu. Pan Marek Starczewski uhonorował ks. proboszcza mianem „Człowieka Roku Biskupic”. Na uroczystość w Szczercu przybył konsul Tomasz Piątek wraz z żoną i dziećmi. Pan konsul wysoko ocenił przygotowanie imprezy oraz podkreślił jej znaczenie dla promowania polskiej kultury w obwodzie lwowskim. Z lekkim opóźnieniem na koncert przy kościele Św. Stanisława przybył mer Miasta Szczerzec- Oleg Wasyłyszyn. W imieniu miasta pan Mer przywitał wszystkich gości oraz podziękował parafianom za świetnie przygotowaną imprezę. Wśród gości festynu można było zauważyć przedstawicieli Lwowskiej Strefy Młodzieży na czele z prezesem Eugeniuszem Wołoszynem.

Prowadzący koncert Marian Gwozdecki i Andrzej Bazyliw przekazali pierwszą część koncertu najmłodszym – uczniom Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Szczercu. Dla wielu młodych wykonawców występ na scenie przed tak liczną publicznością był debiutem. Prowadzący tę części programu Edward Zajączkowski oraz Wiktoria Peptyk zachęcali widzów by oklaskami wesprzeć młodych artystów. Zespół „Stokrotka” składający się z najmłodszej grupy dzieci w wieku 3-6 lat zatańczył piękny taniec. W programie tej części koncertu deklamowano wiersze M. Konopnickiej oraz zatańczono tańce „Walc” i „Krakowiak”. Prowadzący koncert podziękowali młodym uczestnikom oraz p. Wiktorii Leśnej, Annie Manżule i Swietłanie Diakun za przygotowanie ich podopiecznych.

Następnie na scenie pojawił się zespół „Lwowska Fala”. Lwowiacy zabawiali publiczność lwowskimi pieśniami oraz piosenkami biesiadnymi. Solista zespołu p. Edward Sosulski zachęcał publiczność do żywej zabawy i tańca.

W tym czasie na wszystkich gości czekał poczęstunek „do koloru do wyboru”: grill, różnorodne napoje, popcorn, słodka wata, ciasto, lizaki, urozmaicały parafialne święto. Nie zabrakło też atrakcji sportowo-wyczynowych. Swoje umiejętności w strzelectwie można było zademonstrować na stoisku ze strzelaniem do tarczy. Dla najlepszych czekały różnorodne nagrody. Dla najmłodszych festynowiczów było przewidziane stoisko z trampoliną oraz zabawami sportowymi. Dla tej najmłodszej publiczności odbyły się też, gry i zabawy na scenie prowadzone przez p. Mariana Gozdeckiego. Ciekawy program zaprezentował teatralny zespół artystyczny „AS” z Mościsk. Aktorzy pokazali kilka scen biblijnych.

Cześć finałową koncertu poprowadzili Zirka Kołos i SHLAGERBAND. Pięknie wykonane znane światowe hity przykuły uwagę całej publiczności bawiącej na festynie. Pod oklaski i głośne brawa widzów finalny zespół długo nie mógł zejść ze sceny. Na zakończeniu koncertu gospodarz ks. Aleksander Biszko podziękował wszystkim organizatorom, sponsorom oraz gościom festynu za piękną zabawę i zaprosił na przyszłoroczny kolejny festyn parafialny.


Parafia św. Stanisława w Szczercu

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook