WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Serbia


2019-05-16 Wizyta przedstawicieli Polonii w Twierdzy Golubac Ambasada RP w Belgradzie

Kilkadziesiąt osób ze Stowarzyszenia YU Polonia odwiedziło w dniu 11 maja Twierdzę Golubac.

Po raz pierwszy członkowie Stowarzyszenia mogli zwiedzić muzealną salę Zawiszy Czarnego, utworzoną w Wieży Rycerskiej oraz uczcić pamięć Zawiszy przy poświęconej mu tablicy, ufundowanej przez YU Polonię jeszcze w 2003 r., przeniesionej spoza obrębu murów i posadowionej obecnie na dziedzińcu Twierdzy. Zebrani wraz z konsulem P. Sokołowskim złożyli kwiaty pod tablicą i odśpiewali Hymn Polski, na uroczystości obecna była dyrektor I. Maksimović.

Zawisza Czarny, legendarny polski rycerz i dyplomata, dowodząc wojskami najemnymi króla Węgier, Zygmunta Luksemburskiego, poległ pod murami golubackiej twierdzy podczas walk z wojskami tureckimi w czerwcu 1428 r.

W 2019 r. w wyniku współpracy Muzeum Okręgowego na Zamku Królewskim w Sandomierzu, Ambasady RP w Belgradzie i Muzeum Twierdzy Golubac, otwarta została stała ekspozycja muzealna poświęcona Zawiszy Czarnemu w jednej z sal Twierdzy. W ciągu każdego miesiąca muzeum odwiedza kilka tysięcy turystów z całej Europy.

Przed wizytą w Golubacu grupa Polonii odwiedziła słynny klasztor Tumane, znajdujący się w pobliżu Twierdzy.


Ambasada RP w Belgradzie

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook