WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Macedonia


2019-05-16 Uroczystość z okazji święta państwowego RP Ambasada RP w Skopje

6 maja 2019 roku w hotelu Holiday Inn odbyła się uroczystość z okazji święta państwowego RP - była to 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


SWP
Ambasador wita Premiera RMP Zorana Zaeva


Na uroczystość przybyli czołowi politycy macedońscy – między innymi premier Zoran Zaev i przewodniczący parlamentu Talat Xaferi oraz dyplomaci innych krajów akredytowani w Macedonii Północnej, współpracownicy Ambasady RP z rządu, przedstawiciele różnych organizacji i mediów macedońskich, Polonia mieszkająca w Skopje.


SWP
Ambasador wita Przewodniczącego parlamentu RMP Talata Xhaferi


Po odegraniu hymnów państwowych polskiego i macedońskiego ambasador RP Wojciech Tyciński wygłosił okolicznościowe przemówienie, na zakończenie dziękując wszystkim przyjaciołom Polski za tak liczne przybycie na nasze święto. W trakcie przyjęcia oprawę muzyczna zapewnił kwartet smyczkowy składający się z muzyków macedońskiej Filharmonii.


SWP
Ambasador z wicepremier i minister obrony narodowej Radmilą ŠekierinskąAmbasada RP w Skopje

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook