WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Azerbejdżan


2019-05-16 Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Baku Ambasada RP w Baku

3 maja sala koncertowa Filharmonii Bakijskiej rozbrzmiewała dźwiękami mazurków, walców i ballad Fryderyka Chopina w mistrzowskiej interpretacji wybitnej polskiej pianistki Ewy Pobłockiej. Jej recital fortepianowy uświetnił uroczyste obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W wypełnionej po brzegi filharmonii wielbicieli Chopina i Przyjaciół Polski przywitał Ambasador RP w Azerbejdżanie Marek Całka. W swym przemówieniu nawiązał do wydarzeń 1791 r., zapisów pierwszej konstytucji w Europie i przełomowych dat we współczesnej historii Polski. Reprezentujący stronę azerbejdżańską wiceminister spraw zagranicznych Ramiz Ayvaz oglu Hasanov przypomniał wkład polskich inżynierów, architektów i wojskowych w rozwój Azerbejdżanu oraz ważniejsze wydarzenia we współczesnych relacjach pomiędzy naszymi krajami.

Muzyka Chopina w wykonaniu naszej wybitnej pianistki prof. Ewy Pobłockiej po raz kolejny wzbudziła aplauz bakijskiej publiczności. Przy okazji wizyty w stolicy Azerbejdżanu artystka poprowadziła również warsztaty dla studentów klasy fortepianu Bakijskiej Akademii Muzycznej.

Po koncercie w salach recepcyjnych filharmonii wydano uroczyste przyjęcie. W radosnym trzeciomajowym święcie uczestniczyło blisko 400 osób - przedstawicieli władz, instytucji publicznych, korpusu dyplomatycznego, mediów, środowisk akademickich, świata kultury, biznesu oraz Polonii.


Ambasada RP w Baku

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook