WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Tunezja
 2019-05-17 PRACE BADAWCZE NAD PRZYSTOSOWANIEM SIĘ POLEK DO ŻYCIA W TUNEZJI Consulat honoraire de Pologne à Sousse / Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej

W Tunezji odbyła się wizyta pracowników naukowych z Uniwersytetu w Toruniu i Muzeum Narodowego w Szczecinie. W czasie pobytu prowadzono badania nad przystosowaniem się Polek do życia w Tunezji. Konsulat honorowy z pomocą stowarzyszenia Dom Polski i SPK w Tunisie przyczynił się do zorganizowania tych badań od strony technicznej.

W związku z tym konsulat honorowy od kilku miesięcy przygotowywał bogaty program pobytu. W rezultacie możliwe stało się między innymi zwiedzenie muzeum w Raqqada oraz spotkanie z konserwatorem panem Zouheir Chaibi. Natomiast w sanktuarium Sidi Sahbi w Kairouanie zapoznano gości z projektem agencji zajmującej się zachowaniem i propagowaniem dziedzictwa narodowego.

W dniu 1/05 w konsulacie honorowym świętowano dzień Polonii, święto to stało się również przedmiotem obserwacji gości, na podstawie której ma powstać artykuł o Polonii w Tunezji.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Consulat honoraire de Pologne à Sousse / Konsulat Rzeczypospolitej PolskiejPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook