WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Australia
2019-05-22 Konferencja dla nauczycieli i rodziców w Brisbane portalpolonii.com.au

Dnia 17 maja br. odbyła się w Brisbane konferencja Lokalnego Ośrodka Metodycznego (LOM) w Australii dla nauczycieli i rodziców szkół polonijnych.

W dobrze przygotowanej sali spotkała się grupa ponad dwudziestu młodych i pełnych entuzjazmu nauczycieli oraz rodziców ze Szkoły im. Ojca Kasjana Wolaka z Bowen Hills, która istnieje przy Ośrodku Katolickim od 1956 roku.

Dziś Polską Szkołę w Brisbane tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli, którzy z pasją poświęcają się pracy społecznej i dzielą się swoją wiedzą o Polsce i polskiej kulturze. Zajęcia dla dzieci od lat 3 do 17 prowadzone są w sobotnie poranki. W szkole działa też grupa zabawowa dla najmłodszych, a we wtorki wieczorem odbywają się lekcje dla dorosłych. Szkoła współorganizuje wiele polskich imprez na terenie Brisbane i bierze czynny udział w życiu australijskiej Polonii.

Konferencja rozpoczęła się w piątek od wspólnej kolacji. Tuż po kolacji rozpoczęła się piewsza część konferencji, podczas której przedstawiono ideę Lokalnego Ośrodka Metodycznego w Australii, jego cele i główne zadania.

Następnego dnia uczestnicy spotkali się z Panią Bożeną Iwanowski – doradcą metodycznym LOM Australia, która przedstawiła bazę materiałów do wykorzystania oraz omówiła naturalne strategie uczenia się dzieci, w tym naukę przez zabawę.

Drugą część konferencji dla rodziców i nauczycieli poświęconą dwujęzyczności zaprezentowała Pani Elżbieta Cesarska – przewodnicząca Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej i zarazem Dyrektor Szkoły North Shore w Sydney. Podczas tej części zaprezentowano ciekawe informacje i materiały, a uczestnicy ochoczo dyskutowali o tym, jak pomóc dzieciom z trudnościami. Mówiliśmy także o roli logopedów i psychologów w kształceniu językowym oraz potrzebie zorganizowania w przyszłości konsultacji logopedycznych i psychologicznych, które mogłyby wspomóc rodziców i nauczycieli w eliminowaniu u dzieci trudności w uczeniu się.

Zalety wielojęzyczności znamy wszyscy, jednak czasem trudno zmobilizować się, by uczyć dziecko od urodzenia języka odziedziczonego. Jest to szczególnie trudne, gdy współmałżonek mówi w innym języku. Jest to trudny proces, ale sukces procentuje w przyszłości.

W następnej kolejności mieliśmy wykład dr Sylwii Grędy Bogusz oraz prezentację o spotkaniach historycznych dla nauczycieli przygotowywanych corocznie przez Instytut Pamięci Narodowej.

Następnym punktem programu była prezentacja o możliwościach korzystania z materiałów internetowych oraz o współpracy i wymianie informacji na grupie facebookowej „Edukacja z pasją – Nauczyciele polonijni w Australii”.

Na zakończenie konferencji mieliśmy dyskusję podsumowującą, podczas której zadano wiele ciekawych pytań. Uczestnicy podzielili się swoimi pomysłami np. na zorganizowanie obozu językowego w ośrodku w Australii dla uczniów ze wszystkich stanów.

Konferencję zakończyliśmy propozycją spotkania się za rok na dwudniowej konferencji połączonej z warsztatami.

Serdecznie dziękuję metodykom oraz Prezes Szkoły – Pani Annie Roedron za pomoc w przygotowaniu Konferencji dla nauczycieli i rodziców szkół polonijnych.


Relacja Bożeny Iwanowski
Portal Polonii w AustraliiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook