WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Litwa


2019-05-25 "Misja Medyczna" na Litwie Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Kolejny rok działalności "Misji Medycznej" - programu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", wsparcia działań medycznych dla środowisk polonijnych i polskich za granicą, owocuje nowymi inicjatywami.

23 maja podpisana została umowa o dofinansowaniu Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie na Litwie. Podczas spotkania Dyrektor Biura Zarządu "Wspólnoty Polskiej" Tatjany Čepukoit z Dyrektor Jadwigą Ingielewicz zapoznano się z działalnością Centrum oraz omówiono dalszą współpracę.

Kolejne spotkanie odbyło się w Samorządzie Rejonu Solecznickiego. Wzięli w nim udział Zastępca Mera Beata Pietkiewicz, Dyrektor Centrum Socjalnego Rejonu Solecznickiego Krystyna Lilia Kolendo, Dyrektor Wspólnoty „Bożego Miłosierdzia” Tadeusz Romanowski oraz z ramienia Wspólnoty Polskiej Dyrektor Biura Zarządu Tatjana Čepukoit. Omówiono kwestie dalszej współpracy w ramach działań socjalnych, charytatywnych oraz medycznych. Podpisano także umowę o dofinansowanie Centrum Socjalnego Rejonu Solecznickiego oraz na przekazanie środków na zakup materiałów medycznych i lekarstw służących zadaniom realizowanym przez Wspólnotę „Bożego Miłosierdzia”.

W Hospicjum im. błogosławionego księdza Michała Sopoćki podpisano umowę na podstawie której Wspólnota Polska przekaże 250 tys PLN na utrzymanie placówki i wynagrodzenia pracowników.


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook