WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Gruzja
2019-05-24 Delegacja Senatu odwiedziła Polską Szkołę w Tbilisi www.senat.gov.pl

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął oficjalną wizytę w Gruzji na zaproszenie przewodniczącego gruzińskiego parlamentu Iraklego Kobakhidze.

22 maja 2019 r. w Tbilisi w polskiej szkole podziękował młodzieży i dzieciom za to, że chcą uczyć się w swoim wolnym czasie języka polskiego, rodzicom – że dbają o to, by dzieci przychodziły do szkoły, nauczycielom – za trud i pracę, wszystkim – za podtrzymywanie polskości.

Późnym popołudniem marszałek Senatu z delegacją złożyli wizytę w Polskiej szkole im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi.

Gości z Polski przywitała Maria Filina, przewodnicząca Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji „Polonia”. Powiedziała, że wita opiekuna całej Polonii, marszałka Senatu. Podkreśliła, że gruzińska Polonia jest jedną z najstarszych na świecie – liczy sobie ponad 200 lat. Zaznaczyła, że gruzińska Polonia to potomkowie zesłańców politycznych. „Tu w Gruzji stworzyli oni sojusz duchowy z gruzińską elitą w każdej dziedzinie. Gruzinom powiodło się, że zesłali tu Polaków” – powiedziała. Dodała, że ta Polonia straciła już język polski i obecnie polska szkoła wykonuje ogromną pracę. Po 70. latach komunizmu potomkowie Polaków przyznają się do polskości i szukają kontaktu z ojczyzną przodków.

Senacka delegacja wysłuchała krótkiego koncertu szkolnego chóru i obejrzała spektakl przygotowany przez uczniów.

Marszałek zapraszał młodzież do odwiedzania Polski, do przyjazdów na wakacje, kolonie, do poznawania kraju przodków, do nawiązywania przyjaźni z rówieśnikami z Polski. Podziękował młodzieży za występy – za dużo radości i uśmiechów.

W Polskiej Szkole im. św. Królowej Jadwigi uczy się języka polskiego 180 osób. Placówka oprócz działalności edukacyjnej współpracuje z polskimi ośrodkami edukacyjnymi i kulturalnymi, organizuje imprezy okolicznościowe związane ze świętami narodowymi i kościelnymi. Przy szkole działa zespół pieśni i tańca „Orlęta” i koło teatralne „Melpomena”.

Szacuje się, że w Gruzji żyje ok. 1000 osób polskiego pochodzenia. Polonia w Gruzji jest jedną z najstarszych na świecie. Pierwsi Polacy przybyli tu po Powstaniu Kościuszkowskim w 1794 r. W Gruzji obecnie istnieje 7 organizacji polonijnych, dwie z nich – Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji „Polonia” i Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi – działają aktywnie. Najstarsza organizacja ZKO „Polonia” podejmuje działania na rzecz upowszechnienia zasług przedstawicieli Polonii. Organizuje konferencje, koncerty, wystawy. Język polski jest nauczany przy kilku organizacjach polonijnych. Władze gruzińskie mają przychylny stosunek do lokalnych organizacji polonijnych, nie istnieją jednak systemowe rozwiązania wspierania organizacji mniejszościowych przez państwo. W Gruzji pracuje 15 osób duchownych – księży i zakonnic (głównie w kościele św. Piotra i Pawła w Tbilisi). Działa też misja oo. Kamilianów – zakon posługujący chorym.


Senat RPPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook