WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina


2019-05-24 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 450. rocznica Unii Lubelskiej Дом Полонии На Востоке

23 maja Narodowy Rezerwat "Sofia Kijowska" zgromadził Polaków, Ukraińców i Litwinów na uroczystości organizowanej wspólnie przez Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosza Cichockiego oraz Ambasadora Republiki Litewskiej na Ukrainie Mariusa Janukonisa z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 450. rocznicy Unii Lubelskiej

Wśród zaproszonych gości byli między innymi polscy reprezentanci organizacji działających na terenie Ukrainy. Zaproszenie od Ambasadora otrzymał także prezes Domu Polonii na Wschodzie Aleksander Jan Giedroyć.


Дом Полонии На Востоке

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook