WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki


2019-05-25 Dzień Matki w Klubie Seniora The Polish & Slavic Center (PSC)

W dniu 23 maja seniorzy z Klubu Seniora Krakus obchodzili "Dzień Matki". Z tej okazji odbył się koncert Chóru Krakus połączony z recytacja wierszy oraz Konkurs Pieczenia Ciasta "Ciasto Mamy".

W Jury zasiadła 6 - cio osobowa grupa seniorów oraz dwóch honorowych jurorów Artur Pustula oraz Agnieszka Granatowska. Nad przebiegiem testowania i glosowania czuwała Kasia Drucker koordynator wydarzeń.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła pani Małgosia Wysocka a drugie miejsce Pani Marianna Prusaczyk. Pozostałe ciasto oddaliśmy naszym wspaniałym paniom z kuchni, które gotują dla naszych seniorów smaczne obiady jak u mamy.


The Polish & Slavic Center (PSC)

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook