WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
2019-05-25 100. JUBILEUSZ ŻOŁNIERZA 1. DYWIZJI PANCERNEJ GEN. MACZKA Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

W Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie odbyło się przyjęcie z okazji 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino, wydane dla uczczenia Weteranów 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa i jubileuszu 100. urodzin mjr. Mariana Słowińskiego, żołnierza 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

Na zaproszenie Jego Ekscelencji Ambasadora Jonathana Knotta w wydarzeniu udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, minister Anna Maria Anders, mjr Marian Słowiński, płk Zbigniew Zieliński oraz Weterani spod Monte Cassino.

Ambasador Wielkiej Brytanii Jonathan Knott przytoczył najważniejsze wydarzenia z życia mjr. Słowińskiego, po czym poczęstowano gości urodzinowym tortem i wzniesiono toast. Czcigodny jubilat swoje 100. urodziny obchodził 8 maja br.

Raz jeszcze, wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia, Panie Majorze!


Urząd do Spraw Kombatantów i Osób RepresjonowanychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook