WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Białoruś


2019-05-25 Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii -2019” i Festiwal Kultury Polskiej w Mińsku http://pmsgrodno.org

18 maja b.r. w Mińsku odbyła się XVII edycja Konkursu Ortograficznego dla dzieci w wieku szkolnym „ Mistrz Ortografii-2019” i Festiwalu Kultury Polskiej.

Od 17 lat Miński Oddział Miejski ZS „Polska Macierz Szkolna” organizuje i prowadzi to popularne wśród uczniów święto języka i kultury polskiej.

W tym roku łącznie w imprezie, składającej się z dwóch części wzięło udział około 200 uczestników. Do Konkursu zgłosiło się 153 osoby, uczniowie od 1-ej do 11–ej klasy. Przyjechały do Mińska również dzieci z obwodu: z Mołodeczna, Stołbców, Dzierżyńska. Największą liczbę wśród zgłoszonych stanowiły dzieci w wieku 7-12 lat (82 osoby).To świadczy o ogromnym zainteresowaniu nauką języka polskiego wśród dzieci klas początkowych. Uczestnicy tradycyjnie byli podzieleni na 3 kategorie wiekowe. Uczestnicy I i II kategorii wiekowej pisali test ortograficzny, a kategorii III – dyktando.

I kategoria – Podgrupa A – 7-9 lat (41 osób)
Podgrupa B- 10-12 lat (41 osób)
II kategoria – 13-15 lat ( 50 osób)
III kategoria – 16-17 lat-21 osób

W uczciwej rywalizacji najdzielniej sobie poradzili:

I kategoria – podgrupa A

1 miejsce – Antonina Antuch, Anna Skitowa-Stankiewicz
2 miejsce – Małgorzata Szyszko, Paulina Czerniawska
3 miejsce – Jelizawieta Cybierewa, Maria Zieńkowicz
Wyróżnienia-Bożena Syryca, Lidia Minkiewicz, Daniel Iwanowski, Mateusz Oksiutczyk, Daniel Oksiutczyk

I kategoria – podgrupa B
1 miejsce – Waleria Rakiewicz, Aleksy Brucki
2 miejsce-Amielia Marmuziewicz, Paulina Razgulajewa
3 miejsce – Amielia Uścinowicz, Warwara Mickiewicz
Wyróżnienia – Jan Kazimierz Wiśniewski, Mateusz Rozanow, Paulina Korsak, Aryna Lisiczkina, Biruta Wasilewska

II kategoria-
1 miejsce – Aleksander Obiernichin, Daria Aszujko
2 miejsce – Wasilisa Kozorez, Włodzimierz Korolow
3 miejsce – Elina Łuchina, Stefan Sauka
Wyróżnienia – Daria Kiśluk, Serafima Puńko, Roman Karnacewicz, Gleb Iwiński, Paweł Awtuchowicz

III kategoria-
1 miejsce -Katarzyna Łapcionok
2 miejsce – Karina Bajko
Aleksy Głuchow
3 miejsce-Władysław Jankowski
Jana Zubrycka
Wyróżnienia-Arciom Łazarewicz, Hanna Abramowicz, Hanna Mierzłowa, Paweł Raptunowicz

Powitaniem uczestników imprezy i gości rozpoczęła Festiwal Kultury Polskiej dyrektor szkoły nr 69 w Mińsku Ałła Gierasimczyk. Pieśnie, tańce, inscenizacje, recytacje wierszy… Uczestnicy występów zadziwili widzów kunsztem artystycznym i różnorodnością przedstawień. Na wielkie brawa zasłużyli: Mateusz Dragun, Art Studio” Niespodzianka”, uczniowie szkół nr 1 i nr 69 w Mińsku, Uliana Burdejko, Dmitry Kiśluk ,Gleb Lipiński, Helena Nagibowicz, uczniowie Szkółki Parafialnej Języka i Kultury polskiej parafii Jana Ewangelisty w Mińsku, chór dziecięcy „śpiewające Serduszka” i najmłodsze uczestniczki Festiwalu, uczennice Szkółki Sobotniej „ Weekend po polsku” – 5-latki Julia Burakowa i Ela Ostrowska.

Dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe wręczyła zwycięzcom II Sekretarz Ambasady Rzeczypospolitej w Mińsku pani Lena Krysińska-Wnuk, która zaszczyciła naszą imprezę swoją obecnością. Wszyscy uczestnicy Konkursu i Festiwalu otrzymali pamiątkowe notesy.

W imieniu organizatorów składamy podziękowania Wydziałowi Konsularnemu za wsparcie naszych inicjatyw, administracji szkoły za pomoc w organizacji i prowadzeniu imprezy, nauczycielom i kierownikom zespołów za trud na rzecz promocji i kultywowania języka i kultury polskiej, a uczestnikom Konkursu i Festiwalu za tradycyjne majowe święto na koniec roku szkolnego, które podarowali publiczności.

Nasze gratulacje zwycięzcom!!!!


Prezes Mińskiego Oddziału
Miejskiego ZS PMS
Maryna Repkina

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook