WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina


2019-05-26 „Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Hołobach i jego kolatorzy” Anna Matysiak

19 maja 2019 r. w Hołobach w rejonie kowelskim na Wołyniu odbyła się uroczystość poświęcona kościołowi p.w. św. Michała Archanioła. Mszę św. w tym zabytkowym kościele celebrował biskup Witalij Skomarowski. Po mszy odbyła się prezentacja wydanej w języku ukraińskim i polskim książki dr. Eugeniusza Czernieckiego pt. „Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Hołobach i jego kolatorzy” z tłumaczeniem Anny Matysiak. Jednym z elementów uroczystości było poświęcenie przez ks. biskupa zawieszonych na ścianach kościoła ośmiu herbów, którymi posługiwały się rody opiekujące się tym kościołem na przestrzeni wieków. Herby zostały ufundowane przez Ałłę Preobreżeńską- Ronikier.

Na przełomie XVI I XVII wieku Firlejowie w miejscu obecnej świątyni postawili świątynię ariańską. Po upadku wyznania ariańskiego na Wołyniu (w połowie XVII wieku) budynek stal pusty. Dzięki zabiegom i pomocy pierwszego kolatora - Józefa Jaruzelskiego na początku XVIII wieku został rozbudowany i przemianowany na kościół katolicki. Wiele razy był przebudowywany, remontowany i ozdabiany. Nie omijały go także niszczące burze. Wielokrotnie zmieniali się jego kolatorzy, którzy są opisani w tejże książce. Po II wojnie światowej przez wiele lat nie spełniał funkcji sakralnych, ale był magazynem nawozów mineralnych. Dopiero pod koniec lat 90. ubiegłego wieku zwrócono go parafianom. W kościele znajduje się ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, która podczas II wojny światowej została wywieziona na zachód Europy i zwrócona kościołowi dopiero w latach 90. (przywieziono ją z Wielkiej Brytanii).

W Hołobach znajdują się także pozostałości XVIII-wiecznej rezydencji oraz budynków zabytkowych. Warto wspomnieć, że miejscowość miała wielu właścicieli. Wśród nich byli członkowie rodów: Jaruzelskich herbu Ślepowron, Wilgów herbu Bończa, Potockich herbu Złota Pilawa, potockich herbu Srebrna Pilawa, Bożydar-Podhorodeńskich herbu Korczak, Ronikierów herbu Gryf, Podlewskich herbu Poraj, Mianowskich herbu Przerowa.


Anna Matysiak
Zdjęcia: Aleksander Iwanow i Wiesław Pisarski

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook