WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Włochy


2019-05-26 MOJA MAMA JEST ... NO WŁAŚNIE - JAKA? Associazione Apolonia

Na to pytanie odpowiadały pracami plastycznymi i opisywały oczywiście polskimi słowami dzieci Associazione Apolonia

Jak mówią pomysłodawczynie zajęć, nauczycielki Associazione Apolonia: Nasze emocje, uczucia i stany wewnętrzne najwyraźniej możemy wyrazić jedynie w naszym języku ojczystym, czyli języku naszego serca.

Emocje i uczucia opisujemy poprzez słowa, poprzez tonację głosu. Język determinuje nasze sposoby wyrażania emocji, dlatego najlepiej wyrazimy swoje wewnętrzne przeżycia w naszym języku ojczystym, w którym myślimy. A co myślą o nas nasze pociechy, jak nas odbierają? Przekazywanie języka ojczystego ma niesamowite znaczenie dla prawidłowych więzi, zrozumienia, akceptacji.

Dodatkowym walorem lekcji byłą nauka organizacji czasu pracy i pomocy koleżankom i kolegom

Na dzisiejszych zajęciach zostało wybranych 4 liderów (Marysia, Karol, Laura, Franio), to oni przekazali zadanie swojej grupie do wykonania ale również pilnowali, aby wszyscy zrobili w czasie, pomagali młodszym dzieciom, zadbali o porządek. To również lekcja wspólnego zaufania, proszenia o pomoc i poleganiu na koleżance bądź koledze.


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook