WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Rosja


2019-05-27 Uroczyste wręczenie aktu nadania obywatelstwa Ambasada RP w Moskwie

W dniu 17 maja 2019 Ambasador RP w FR Pan Włodzimierz Marciniak dokonał uroczystego wręczenia aktu nadania obywatelstwa polskiego 12 letniemu Danielowi Hojnie.

W uroczystości wzięli udział jego rodzice Janusz Hojna i Natalia Agureeva oraz przedstawiciele Wydziału Konsularnego Ambasady RP p. Marcin Nosal, Kierownik Wydziału i p. Tamara Nizioł, konsul. Pan Ambasador W. Marciniak podkreślił wagę tego wydarzenia w życiu młodego człowieka, wskazując na prawa i obowiązki związane z otrzymaniem polskiego obywatelstwa.


Ambasada RP w Moskwie

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook