WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina


2019-05-27 Dziecięcy Zespół Wokalny Domu Polskiego „Kwiaty” na imprezach miejskich Dom Polski w Żytomierzu

Dnia 16 maja w ramach obchodów Dnia haftowanki zespół „Kwiaty” występował w Obwodowej bibliotece naukowej. Dla gości święta zespół wykonał „Walczyk dla mamy”, „Polskie kwiaty”, „Piękna dziewczyna” oraz polskie pieśni dziecięce.

A 18 maja w Żytomierskim muzeum kosmonautyki „Kwiaty” uczestniczyły w obchodach Międzynarodowego Dnia muzeów. Swój występ zespół otworzył hymnem Unii Europejskiej w języku polskim „Oda do radości”, następnie zabrzmiały „Hej, sokoły”, „Europejska rodzina”. Kierownik zespołu pani Larysa Bojko wykonała kilka kompozycji muzycznych do słów Liny Kostenko w języku polskim (przekłady poezji Liny Kostenko na język polski dokonała pani Natalia Misiać). Obecni na imprezie goście witali małych artystów oklaskami i byli zachwyceni tak bogatym programem zespołu.


Dom Polski w Żytomierzu

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook