WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-05-30 Parada w Glen Cove Polska Szkoła Dokształcająca im. Ignacego Paderewskiego

Parada w Glen Cove z okazji Pamięci Narodowej jest coroczną tradycją naszej szkoły, która maszeruje wspólnie z Polskim Domem Narodowym w Glen Cove i lokalną Polonią, aby dumnie reprezentować polska społeczność na Long Island.

Nasz udział został dostrzeżony przez Kongresmena Thomasa Suozzi, który przywitał dzieci z naszej szkoły wykrzykując "dzień dobry!".

Na paradzie oczywiście nie zabrakło zespołu Nos Te Domine, pani Elżbiety Majewskiej, Prezesa Polskiego Domu Narodowego, i Kapitana Mieczysława Madejskiego, który w ubiegłym roku został uhonorowany przez miasto Glen Cove jako miejscowy weteran.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Szkoła Dokształcająca im. Ignacego PaderewskiegoPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook