WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
2019-05-31 Marszałek Senatu i porozumienie na rzecz lekarzy na X KONGRESie POLONII MEDYCZNEJ Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od wystąpienia marszałka Senatu RP Stanisława karczewskiego, który podziękował uczestnikom za zaangażowanie w sprawy Polonii i Polski deklarując jednocześnie wolę wspierania ich wysiłków przez Senat RP, którego zadaniem jest opieka nad Polonią i Polakami za granicą.

LIST INTENCYJNY O DZIAŁANIACH NA RZECZ POLONII MEDYCZNEJ

Następnie podpisano list intencyjny o współpracy medycznych środowisk polonijnych i organizacji i instytucji których zadaniem jest opieka na Polonią i Polakami za granicą. Sygnatariuszami byli: Naczelna Rada Lekarska, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA, Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, Fundacja Kościuszkowska, Polish-American Medical Society oraz Grupa Współpracy Polonijnych Lekarzy-naukowców.

Intencją sygnatariuszy porozumienia jest zacieśnianie współpracy mającej na celu podniesienia kwalifikacji naukowych i zawodowych wszystkich polskojęzycznych lekarzy. Na szczególną uwagę zasługuje wsparcie młodych naukowców polskich i polonijnych, którzy w przyszłości mogą stać się jedną z podstaw rozwoju polskiej medycyny.

Połączenie, leżących po stronie Polonii medycznej specyficznych doświadczeń na polu organizacji nauki i pracy oraz możliwości związanych z organizacją stażów i szkoleń, z leżącymi po stronie polskich partnerów, możliwościami administracyjnymi, ekonomicznymi i oceną potrzeb polskiej nauki oraz medycyny, będzie prowadziło do dalszego podniesienia poziomu i skuteczności projektów oraz działań wszystkich sygnatariuszy deklaracji.
Zdjęcia © Agata Pawłowska PAIPARTNEREM KONGRESU JEST
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
PATRONAT MEDIALNY
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

STRONA INTERNETOWA KONGRESU


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook