WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Armenia
2019-06-05 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ERYWANIU Polish Community in Armenia - Polonia - Związek Polaków w Armenii

25 maja Polonia i Polacy w Armenii spotkali się w Teatrze Małym w Erywaniu, aby świętować zakończenie roku szkolnego.

Tego dnia bohaterami byli uczniowie – dzieci, młodzież i dorośli, którzy uczą się języka polskiego w Związku Polaków w Armenii „Polonia”, „Polonii” Giumri, „Polskiej Rodzinie” i w Centrum Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie im. Briusowa.

Nasi dzielni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Nauczycielki języka polskiego skierowane przez ORPEG do pracy w „Polonii” w Erywaniu i w Giumri – Agnieszka Wasilczuk i Monika Lotosz oraz lektorka z Uniwersytetu im. Briusowa – Jolanta Goździk, wraz ze swoimi uczniami przygotowały inscenizację wierszy oraz piosenki.
Prezes Związku Polaków w Armenii „Polonia” Liana Harutyunyan podziękowała lektorkom i uczniom za pracę i pogratulowała sukcesów.

Następnie ze słowami wdzięczności: „Dziękujemy, że obdarzyła nas Pani pięknem przyjaźni, radości i pomocy” - Prezes Liana Harutyunyan, zwróciła się do Pani Konsul Anny Świtalskiej.
W czasie uroczystości Pani Konsul wręczyła też Karty Polaka naszym przyjaciołom, uczniom i członkom stowarzyszenia.
Dziękujemy Pani Konsul, Ambasadzie RP w Erywaniu, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, ORPEG -owi, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, dzięki którym możliwe jest nauczanie języka polskiego w organizacjach polonijnych w Armenii oraz kultywowanie polskich tradycji i promowanie naszej kultury oraz języka.
Gratulujemy Uczniom i czekamy na Was we wrześniu.


Polish Community in Armenia - Polonia - Związek Polaków w ArmeniiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook