WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
2019-06-05 30. JUBILEUSZ DOMU POLSKIEGO W SAMBORZE Tkpzl Sambor Dom Polski

2 czerwca 2019 roku Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Samborze świętowało swoje 30-lecie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Kurek. Po mszy świętej wszyscy wspólnie udali się przez centrum miasta do Domu Kultury, gdzie miała miejsce część uroczysta i koncert. Część uroczysta rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru TKPZL oraz odśpiewania hymnów Ukrainy i Polski.

Na uroczystości byli obecni: Konsul z Konsulatu Generalnego we Lwowie pan Rafał Kocot; deputowany Rady Najwyższej Ukrainy pan Andrij Łopuszańskyj, mer miasta Sambora pan Jurij Hamar, ksiądz proboszcz Andrzej Kurek oraz siostry zakonne; Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych pani Małgorzata Majka-Onyszkiewicz; Prezes Zarządu Głównego TKPZL pan Emil Legowicz, pan Andrzej Berestecki – radny miasta Przemyśla; pan Maciej Dębicki – wice prezes Kongregacji Kupieckiej z Przemyśla; delegacja z miasta Kostrzyn nad Odrą na czele z zastępcą burmistrza panem Zbigniewem Biedulskim; pan Marek Tarnowski- Kierownik Wydziału Promocji Miasta Oświęcim; członkowie i sympatycy Klubu „Samborzan” przy Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich z Oświęcimia na czele z Prezesem Klubu panem Włodzimierzem Paluchem; delegacja z gminy Jasło na czele z panem Józefem Dziedzicem - przewodniczącym Rady Gminy Jasło; delegacja z miasta Brzozowa na czele z panem Mateuszem Podkulem, radni miasta Brzozowa oraz kapela „Przysietczanie”; delegacja Górnośląskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach na czele z panią Alicją Brzan-Kloś; radny miasta Krzeszowice pan Andrzej Osiniak oraz redaktor Jan Bereza; pani Oksana Farowycz –kierownik Wydziału Kultury Samborskiej Miejskiej Rady; redaktor Radia Rzeszów pani Iwona Piętak; pan Wojciech Jankowski z „Kuriera Galicyjskiego”, dziennikarze miejscowej gazety Dmytro Cekot i Zenon Powch; prezesi i delegacje z Towarzystw Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z Łanowic, Mościsk, Żółkwi i Strzałkowic. Był obecny pierwszy prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Samborze pan Jan Farbotnik oraz byli prezesi, pan Walery Ziembowicz, Grzegorz Bander, Czesław Prendkiewicz oraz członkowie poprzednich zarządów; dyrektor polskiej niedzielnej szkoły im. Jana Pawła II w Samborze pani Krystyna Husarz oraz chór „Sursum corda” pod kierownictwem pani Krystyny.

Po przywitaniu gości pani prezes Maria Ziembowicz krótko opowiedziała o działalności TKPZL, o celach i zadaniach. Następnie zaproszeni goście składali życzenia i gratulacje. Jubileuszowe życzenia od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego odczytała Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych pani Małgorzata Majka-Onyszkiewicz. Wszyscy prezesi otrzymali podziękowania od deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy pana Andrija Łopuszańskoho. Mer miasta Sambora Jurij Hamar na ręce pani prezes również przekazał podziękowanie dla TKPZL. Prezes Zarządu Głównego uhonorował złotymi odznakami p. Walerego Ziembowicza, Zygmunta Jaszczyszyna, Kazimierza Iwaszczaka oraz p. Alicję Brzan-Kloś, natomiast dyplomy uznania otrzymali Maria Ziembowicz, Roman Prendkiewicz, Maria Kytowa, Weronika Zagórska, Maria Lewkowicz i Michał Burak. Po występach gości odbył się krótki koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży uczęszczającej na lekcje tańca do Domu Polskiego, chóru „Sursum corda” oraz zaproszonych artystów pani Eugenii Tarasiuk z Żółkwi i kapeli „Przysietczanie” z Przysietnicy (Polska). Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i zatańczyły „Krakowiaczka” - młodsza grupa, a grupa szarsza kujawiaka z oberkiem. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Ninie Szpot, która uczyła dzieci tańczyć. Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali „Rotę”.

Po skończonej uroczystości zaproszenie goście udali się do Domu Polskiego na poczęstunek. W Domu Polskim też były składane życzenia i prezenty. Pani prezes podziękowała paniom z Koła Gospodyń, które od lat przygotowują poczęstunek na różne uroczystości, wręczając każdej podziękowanie i skromny upominek. Były też jeszcze występy Julianny Kytowej i Sebastiana Zagórskiego, Eugenii Tarasiuk i kapeli „Przysietczanie”.


Tkpzl Sambor Dom PolskiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook