WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Egipt
 2019-06-09 Wizyta na cmentarzu Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kairze

17.05.2019r. dzieci SPK przy Ambasadzie RP w Kairze wraz z rodzicami uczestniczyły w wycieczce, zorganizowanej przez Attachat Obrony przy Ambasadzie RP w Egipcie. Celem wyjazdu było złożenie kwiatów na cmentarzu wojskowym w Heliopolis.

Dzieci oznaczyły również groby polskich żołnierzy biało-czerwonymi chorągiewkami, a także spisały dane poległych. Nazwiska te posłużą do stworzenia listy żołnierzy II Wojny Światowej, którzy zginęli na terenie Egiptu i tutaj już pozostali.

Oprócz złożenia kwiatów, spisania danych żołnierzy, dzieci uczestniczyły w quizach i konkursach przygotowanych przez Pana Płk. Wiesława Grądkowskiego, natomiast nauczycielki SPK, w ramach programu „Niepodległa 2017-2020” ogłosiły konkurs plastyczny „Pielęgnujemy pamięć o polskich bohaterach”, którego rozstrzygnięcie nastąpi w czerwcu.

Były nagrody, upominki i poczęstunek, a na koniec wpis do księgi pamiątkowej.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w KairzePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook