WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Chiny
2019-06-09 NIECH ŻYJĄ WAKACJE! Polska Szkoła w Szanghaju

Dzisiaj, 9 czerwca w Polskiej Szkole w Szanghaju uroczyście zakończono rok szkolny.

Wyróżniono i nagrodzono autorów prac plastycznych "Polska - mój dom" oraz zespół autorów wiesza napisanego przez Tosię, Matyldę, Dominikę i Konrada. Wszyscy otrzymali świadectwa szkolne i nagrody książkowe.

Polska Szkoła otrzymuje cenne wsparcie organizacyjne i finansowe ze środków Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju. Nie inaczej było i dziś. Konsul Pan Piotr Leszczyński ufundował upominki laureatom konkursu i wszystkim uczniom.


Polska Szkoła w SzanghajuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook