WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
2019-06-10 Michael Ollis w sercach Polaków! Polish American Sports Association

Symboliczny bieg pamięci na ulicach Nowego Jorku. Tak Polacy i Amerykanie uczcili 9 czerwca bohaterski czyn amerykańskiego żołnierza. Michael Ollis w 2013 r. uratował życie polskiemu koledze podczas ataku na bazę Ghzani w Afganistanie. Sam zginął.

Głównym organizatorem biegu na dystansie 5K jest SSG Michael Ollis Freedom Foundation. Udział w nim wzięło ok. 900 osób, w tym polscy żołnierze jako goście honorowi, członkowie stowarzyszenia Polish American Sports Association, koledzy Michaela z armii amerykańskiej, jego rodzina i przyjaciele oraz sam Karol Cierpica, który zawdzięcza mu życie i w hołdzie za to nazwał swojego syna Michał (ang. Michael). Trasa przebiegała koło domu Michaela (Staten Island, NY).

Pod koniec sierpnia 2013 r. rebelianci ostrzelali bazę Ghazni w Afganistanie, w której stacjonowali polscy żołnierze. W ataku ranny został podporucznik Cierpica. Gdy leżał na ziemi, za swoimi plecami zauważył kolejnego taliba detonującego kolejne ładunki. Wówczas do akcji ruszył sierżant Michael Ollis, żołnierz armii amerykańskiej, który nie tylko ocalił swoim ciałem Polaka, ale wielu innych pozostałych żołnierzy przed potężną eksplozją.


Pawel MysliwiecPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook