WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Argentyna
2019-06-10 PAMIĘĆ O O. SZCZEPANIE WALKOWSKIM CIĄGLE ŻYWA 4 KDH w Quilmes Buenos Aires Argentyna 4 º agrupacion scouts polacos

Harcerze z 4 KDH w Quilmes Buenos Aires Argentyna 4 º agrupacion scouts polacos 8 czerwca w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej uczestniczyli we Mszy św. pamięci Ojca Szczepana Walkowskiego w 50. rocznicę jego spotkania z naszym Panem.

Ojciec Walkowski był tym, który zachęcał drużynę do wejścia na teren kościoła i 63 lata później harcerze są tu stale obecni ... zawsze o nim pamiętają i w każdą sobotę podnoszą polską flagę.

W kościele nad ołtarzem znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej przywieziony z Polski przez księdza Szczepana Walkowskiego.

Ks. mjr Szczepan Walkowski urodził się 20 listopada 1912 roku w Wieruszowie, w woj. łódzkim. Ukończył seminarium duchowne w Krakowie, gdzie studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też otrzymał święcenia kapłańskie.

Po wybuchu II wojny światowej udał się do Francji, gdzie wstąpił w szeregi formującego się wojska polskiego, kończąc jednocześnie szkołę podchorążych. Następnie został kapelanem lotnictwa polskiego w Anglii, dywizjonu 302, 303 i 307. Po ukończeniu kursu pilotażu rozpoczął latanie na samolotach bojowych w dywizjonie 302. Był Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski, a także wielu wojskowych odznaczeń.

Po wojnie, w obawie przed represjami politycznymi, do Polski nie wrócił. Wyemigrował do Argentyny, gdzie był m.in. prezesem Stowarzyszenia Lotników Polskich oraz wiceprezesem Związku Polaków w Argentynie. Był patriotą i wielkim przyjacielem Polaków – uchodźców i emigrantów. Ksiądz mjr Szczepan Walkowski zginął 8 czerwca 1969 roku w wypadku samochodowym.


4 KDH w Quilmes Buenos Aires Argentyna 4 º agrupacion scouts polacosPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook