WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Peru


2019-06-11 Moduł historyczny na spotkaniach z kulturą i językiem polskim w Ambasadzie RP w Limie Ambasada RP w Limie

Sobotni poranek w ambasadzie wypełniły wspomnienia i rozmowy dotyczące historii Polski

Wykład został poprowadzony przez dr. Jędrzeja Kotarskiego, który w bardzo ciekawy sposób przedstawił polską historię, opowiadając uczniom, biorącym udział w kursie języka polskiego oraz kultury polskiej o wydarzeniach z przeszłości naszego kraju.

Zostały zarysowane sylwetki polskich króli, oraz ważnych postaci, które miały wpływ na historię kraju, a także najważniejsze z wydarzeń, które zmieniały losy Polaków. Uczniowie mieli możliwość oglądania albumów i książek poświęconych tematyce historycznej, które znajdują się w księgozbiorze biblioteki w ambasadzie.


Ambasada RP w Limie

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook