WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska


2019-06-10 Wicemarszałek Maria Koc spotkała się z finalistami konkursu „Mistrz Ortografii 2019” z Białorusi PAP / Senat RP

W poniedziałek w Senacie gościli laureaci 20. edycji konkursu ortograficznego "Mistrz Ortografii 2019" organizowanego w polskich szkołach na Białorusi. Konkurs odbył się m.in. w Nowogródku, Wołkowysku, Mohylewie, Lidzie oraz Grodnie. Co roku bierze w nim udział około 200 uczniów.

Na spotkanie z Wicemarszałek Marią Koc przybyło ponad 40 uczniów szkół polskich, w tym społecznych, oraz ośrodków nauczania przy parafiach, wraz z nauczycielami. Obecna była prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys.

"Zaprosiliśmy laureatów do Senatu, by im podziękować za to, że uczą się polskiego tak skrupulatnie i pogratulować znajomości języka" - podkreśliła wicemarszałek Senatu.

Wicemarszałek Koc podziękowała również uczestniczącej w spotkaniu przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi Andżelice Borys za pracę na rzecz utrzymania polskości na Białorusi. "Wiem, że ta praca przysparza wielu problemów i wymaga często ogromnej odwagi. Podejmujecie liczne cenne inicjatywy, bez których krzewienie polskości na Białorusi byłoby bardzo trudne" - powiedziała. "Coraz więcej młodych ludzi uczy się języka polskiego, a dzięki Andżelice Borys i Związkowi Polaków na Białorusi powstają nowe placówki oświatowe" - zaznaczyła.


zdjęcia: Senat RP

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook