WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Szwecja
2019-06-11 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SZTOKHOLMIE Szkola Polska w Sztokholmie

Nadszedł koniec roku szkolnego. Z tej okazji spotkaliśmy się w auli szkoły Östermalmsskolan w środę 5 czerwca br. Ze względu na dużą liczbę uczniów i rodziców uroczystość była podzielona na dwie części.

Najpierw swoje świadectwa odebrały klasy: I- III. Gościem zaproszonym na tę część uroczystości był p. Tomasz Grzybkowski Charge d`affaires a.i. Ambasady RP w Sztokholmie.

Druga część uroczystości zakończenia roku szkolnego obejmowała klasy: IV- VIII, klasy licealne oraz III klasę gimnazjum. Wychowawcy wręczyli nagrody książkowe uczniom, których średnia wyników w nauce przekroczyła 4,75. Radość sprawiły upominki za wysoką frekwencję i za dodatkową działalność uczniów i rodziców (udział w konkursach i pomoc w funkcjonowaniu Szkoły). Wzruszające było pożegnanie uczniów kończących Liceum Ogólnokształcące.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością konsul RP w Sztokholmie, p. Grzegorz Jagielski, który wręczył trójce absolwentów Nagrodę Ambasadora RP w Sztokholmie.

Uroczystość zakończyło złożenie przysięgi przez nową Drużynę Sztandarową.

Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za całokształt pracy w roku szkolnym 2018/ 2019. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Rady Rodziców, która tak prężnie działała w tym roku szkolnym.

Do zobaczenia we wrześniu!


Sonia Bergman
Szkola Polska w SztokholmiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook