WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Białoruś
2019-06-12 SZKOLENIA LOM W GRODNIE http://pmsgrodno.org

Pierwsze szkolenia dla nauczycieli polonijnych w ramach Lokalnego Ośrodka Metodycznego w Grodnie odbyły się 9 czerwca w Polskiej Macierzy Szkolnej. Szkolenia poprowadziła Maria Gilewska – doradca metodyczny LOM w Grodnie oraz dr Danuta Myszko – jeden z najlepszych ekspertów, specjalista w swoim fachu, nauczyciel i metodyk.

W pierwszej części szkoleń pt. “Na początku było słowo, czyli nauczanie słownictwa”, które poprowadziła mgr Maria Gilewska, uczestnicy szkolenia rozmawiali o znaczeniu słownictwa we współczesnej dydaktyce, sposobach jego nauczania i utrwalania.

Techniki powtarzania leksyki przedstawiła dr Danuta Myszko w drugiej części szkolenia. Zainspirowani dużą ilością ciekawych technik i sposobów na nauczanie leksyki, które zostały zaprezentowane podczas szkolenia, nauczyciele języka polskiego postanowili, iż z pewnością wykorzystają je na swoich lekcjach!

W szkoleniu uczestniczyło 22 nauczycieli polonijnych. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu i zapraszamy na kolejne, które odbędą się już niebawem!


Maria Gilewska
Doradca metodyczny LOM w GrodniePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook