WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Litwa


2019-06-11 PRAKTYKA JĘZYKA POLSKIEGO PODCZAS WAKACJI J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

“W Akademii Pana Kleksa” od 3 czerwca 2019 roku uczniowie klas młodszych Państwowego Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego w Daugavpils mają możliwość sięgnąć w tajemnice języka polskiego.

Dzięki Stowarzyszeniu Wspólnota Polska z Białegostoku, dzieci biorą udział w półkoloniach języka polskiego.

Uczniowie klas 1 – 4, biorące udział w półkoloniach, mają codziennie ciekawe zajęcia doskonalące znajomość języka polskiego, gry językowe i wycieczki.

We czwartek 6 czerwca, zwiedzano Twierdzę Dyneburg. Przewodnik opowiedział dzieciom o tym, że Twierdza jest pomnikiem architektury. Zbudowano ją, by zapobiec atakom marszałka armii francuskiej Napoleona. W latach 1918 – 1920 stacjonowały w Twierdzy wojska bolszewickie, niemieckie oraz polskie. Zaprowadzono nas na Wał Główny. Przewodnik opowiedział również o katedrze jezuitów, która powstała tu w XVII stuleciu. Teraz został się tylko jeden gmach (najstarszy w mieście), w którym mieściło się kolegium jezuitów. Przy płycie upamiętniającej osadzenie w Twierdzy Polaków – uczestników Powstania na czele z Leonem Platerem, zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

jak mówią sami uczniowie: "Wycieczka do Twierdzy Dyneburg była bardzo ciekawa. Obowiązkowo wrócimy tam w następnym roku".


Informację przygotowała Diana Apeine
Państwowe Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego w Daugavpils

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook