WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Włochy
2019-06-12 „Śladami tego, który odmienił oblicze ziemi” jp2doc.pl

W niedzielę, 9 czerwca br. w sali Savi w Palazzo dei Capitani w Ascoli Piceno, odbyła się konferencja poświęcona Janowi Pawłowi II. Wydarzenie to było podsumowaniem współpracy Ludoteki Wojtek ze Szkołą Podstawową nr. 1 w Katowicach w ramach projektu zatytułowanego „Jan Paweł II. Z ziemi polskiej do włoskiej – śladami tego, który odmienił oblicze ziemi”.

Była to też okazja do przypomnienia zorganizowanych w minionym roku szkolnym zajęć, wycieczek i warsztatów. Relacje z przebiegu niektórych inicjatyw m.in. wycieczki do Rzymu, pobytu w Domu Polskim, wizyty w Ośrodku Pontyfikatu JP II oraz kursu Małych Ułanów Podolskich, zostały przedstawione z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

W programie spotkania nie zabrakło również artystycznych występów uczniów. Dzieci recytowały wiersze o Janie Pawle II i Polsce, grały na instrumentach a na koniec zaprezentowały taniec z szarfami – „Barwy Mojej Ojczyzny”.

Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście. Ksiądz Andrzej Dobrzyński, dyrektor rzymskiego Ośrodka Pontyfikatu JP II podzielił się paroma refleksjami dotyczącymi osoby i dzieła Jana Pawła II. Podkreślił niezwykły talent językowy Papieża, dla którego znajomość wielu języków była przede wszystkim pomocą w ewangelizacji oraz narzędziem nawiązywania i budowania relacji z ludźmi. Podczas swojego długiego pontyfikatu – wskazał ks. Dobrzyński, Jan Paweł II stał się ambasadorem polskiej kultury w świecie, dzięki czemu wiele osób mogło bliżej poznać historię Polski, literaturę, poezję, czy bohaterów narodowych. Na koniec prelegent przedstawił kulturalny i międzynarodowy profil Fundacji JP II, której częścią jest Ośrodek Pontyfikatu.

Ksiądz Łukasz Kotarba, wice-dyrektor Domu Polskiego w Rzymie podziękował organizatorom, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i troskę, aby najmłodsze pokolenie urodzone we Włoszech poznawało swe polskie korzenia. Zauważył, że pomocą w realizacji tych celów był niewątpliwie pobyt w Domu JP II, w którym przybywający goście mogą odnaleźć „skrawek ojczyzny na obczyźnie”.

Na koniec przedstawiciel Ambasady RP w Rzymie, Michał Drożniewski gratulując dzieciom osiągnięć w nauce i sukcesów w organizowanych konkursach wręczył im dyplomy i nagrody książkowe.

Ostatnią częścią spotkania było uroczyste otwarcie wystawy poświęconej Papieżowi Polakowi w Area Archeologica, na której zaprezentowane zostały prace plastyczne uczniów. Ekspozycję można oglądać w dniach 9 -16 czerwca br. w godzinach 10.00-13.00 oraz 16.00-19:30.


Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu
https://jp2doc.pl/sladami-tego-ktory-odmienil-oblicze-ziemiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook