WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Ukraina
2019-06-11 „Wolni z wolnymi. Równi z równymi” Польський Інститут у Києві / Instytut Polski w Kijowie

Na kijowskiej stacji metra "Złote Wrota" od dziś można oglądać wystawę „Wolni z wolnymi. Równi z równymi”, poświęconą 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej, która przypada w roku bieżącym.

Wystawa przedstawia wybrane obiekty architektoniczne powstałe w okresie funkcjonowania Unii oraz sylwetki postaci w strojach z epoki, prezentujące wybrane stany społeczne zamieszkujące terytorium stworzonego przez Unię nowego państwa.

Więcej o wystawie: tutaj

Wystawę można oglądać na kijowskiej stacji metra "Złote Wrota" w okresie 11 czerwca – 15 lipca br.


Польський Інститут у Києві / Instytut Polski w KijowiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook