WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Belgia
2019-06-12 Dni Polskie w Antwerpii Szkolny Punkt Konsultacyjny Antwerpia

05 czerwca w ramach II edycji Dni Polskich w Antwerpii, których organizatorem jest Szkoła Polska (SPK) im.gen St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, promowaliśmy we Flandrii osiągnięcia technologiczne regionu północnej Polski oraz regionu łódzkiego - Polska Centralna.

Partnerami belgijskimi byli członkowie zarządu przodującego w świecie Portu w Antwerpii, naukowcy z Uniwersytetu Antwerpii i Antwerp Management School, przemysłowcy, inwestorzy, przedstawiciele władz prowincji Antwerpia i Flandrii. Spotkanie odbyło się w kultowym budynku Port House w Antwerpii.

Po stronie polskiej uczestnikami byli: przedstawiciele Ministerstwa Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Prezydent Portu Gdańsk, naukowcy uczelni łódzkich, przedstawiciele placówek dyplomatycznych oraz Przedstawicielstwa RP w UE.

Podobnie jak w roku poprzednim projekt wzbudził ogromy entuzjazm i przyniósł konkretne efekty w nawiązaniu kontaktów partnerskich oraz projektów inwestycyjnych. Wspaniałe prezentacje uczestników promowały Polskę z jej najwyższymi standardami w przemyśle, nauce i ekonomii.


Szkolny Punkt Konsultacyjny AntwerpiaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook