WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Litwa
2019-06-12 XVII Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi - część 2 kiejdany.org

Cz.II - XVII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” w Kiejdanach

Po występach w Pacunelach zespoły powracały do Kiejdan. Przed gmachem Samorządu rejonu kiejdańskiego wystąpiła Orkiestra Dęta z Kadzidła, kapele z Kadzidła i Trzcinicy, chętni zwiedzili Muzeum Rzeźb W. Ulewicza. W kiejdańskim Centrum Wielokulturowym odbyło się otwarcie wystawy Instytutu Polskiego w Wilnie „Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 r.“ oraz spotkanie literackie. Wystawę zaprezentował zastępca dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie, I Radca Ambasady RP Paweł Krupka. Na spotkanie przybyli Radca, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz, mer rejonu kiejdańskiego Valentinas Tamulis dyrektor Centrum Wielokulturowego Audrone Pečiulytė i wielu innych gości. Podczas spotkania swe wiersze zaprezentowali wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski, literat, filolog, autor i tłumacz piosenek, badacz kultury śródziemnomorskiej Paweł Krupka, miejscowa poetka Genė Sereikienė oraz Irena Duchowska. Wystąpiła śpiewaczka kurpiowska, artystka ludowa Apolonia Nowak z Kadzidła, kapele.

Po spotkaniu literackim na Starym Rynku grała Orkiestra i kapele. Barwny, długi korowód przeszedł do Centrum Kultury na wzgórzu, gdzie kiedyś mieścił się zamek Radziwiłłów. Urozmaicony pięknymi występami zespołów koncert w Kiejdanach tradycyjnie prowadził Wincuk (Dominik Kuziniewicz).

Za zaangażowanie, pomocną życzliwość, wniesiony wkład organizatorzy dziękowali wszystkim Przyjaciołom - kierownikom instytucji i organizacji z Polski i Łotwy, uczestnikom XVII Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy” w Kiejdanach: ZT „Jutrzenka” z Leonardą Klukowską z Niemenczyna, „Ainiai” i „Austėja” z Reginą Matulienė z Akademii datnowskiej, ZPiT „Kurpianka” i Orkiestrze z Kadzidła, kapeli „Trzcinicoki“, ZPiT „Młode Kurpie“ z Jednorożca, dla chóru „Preludium“ ze Szczytna, zespołom: „Jutrzenka“ z łotewskiego Rezekne, „Romniczanie” z Dubeninek, „Jaśminy” z Jasienicy Mazowieckiej, „Pauza” ze Starej Ruskołęki, „Półtonki” z Ełku, „Barwy jesieni” z Budr, „Jezioranie“ z Jezioran, „Polskie kwiaty” z Gołdapi, kiejdańskiej „Issy“ oraz partnerom: Centrum Kultury i Centrum Wielokulturowemu, Instytutowi Polskiemu w Wilnie.

Imprezę dofinansowali: Samorząd rejonu kiejdańskiego, Departament Mniejszości Republiki Litewskiej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ambasada RP w Winie, Oddział ZPL rej. Wileńskiego.

Wieczór integracyjny odbył się w kiejdańskiej restauracji "Aušruta". Integrację urozmaiciły występy kapeli „Trzcinicoki”. Biesiadowanie zakończyło XVII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” w Kiejdanach. Na zespoły czekał VI Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu…


kiejdany.orgPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook